dimecres, 25 de gener del 2012

REVOLUCIONS ÀRABS I PRIMAVERES MARXIDES

La setmana passades els mitjans de comunicació van insistir a parlar del primer aniversari d'allò que es va cridar la “primavera àrab”, fent el conseqüent balanç. El de l'aniversari és discutible, perquè tots els mitjans feien referència a la manifestació a la plaça del Caire com a data post quem de les revoltes generalitzades al món àrab, si bé la data que realment va donar començament a aquella va ser el 17 de desembre de 2010, quan un aturat tunecí, Mohamed Bouazizi, es va immolar a la bonze, demanant reformes democràtiques per al seu país, el seu suïcidi va ser el reflex de l'angoixant situació en la qual es troben milions de joves en tota l'Àfrica àrab, sense treball, sense llibertat i sense futur.
Els mitjans de comunicació van llançar des del primer moment precipitats brindis d'alegria per aquelles revolucions que anaven a portar la democràcia, el progrés i la normalització (a ulls occidentals) de la zona. A Espanya pràcticament tot l'espectre polític va reaccionar al uníson en aquest sentit, i des del popular Gustavo de Arístegui en el seu llibre Cruïlles àrabs fins a la socialista Trinidad Jiménez en les columnes d'El País mantenien aquest característic optimisme del que no veu la realitat sinó la representació interessada i parcial que es fa de la mateixa. És més Trinidad Jiménez en dates tan recents com el 17 de desembre en una columna publicada en el diari El País o en el número 145 de la revista Política Exterior (gener/febrer 2012) en la qual publica l'article titulat “el ciutadà àrab amo del seu destí” analitza les primaveres….
Nosaltres sempre vam ser menys entusiasta sobre la naturalesa i l'espontaneïtat d'aquest vent de llibertat, com vam dir en una entrevista publicada en el blog de Mirades d'internacional
Un any després de l'inici d'aquelles revoltes és hora d'observar i analitzar les situacions objectives que han derivat d'elles, i el resultat no pot ser més negatiu. No anem a defensar als tirans enderrocats, molts d'ells marionetes d'Occident, avui sacrificades en benefici de noves i més obedients marionetes. Però la situació objectiva és avui pitjor i més perillosa que fa un any:
L'integrisme islamista s'ha convertit en l'opció policia dominant en la conca sud del Mediterrani. “Ens han robat la revolució. Els islamistes dirigeixen ara el país”, amb aquesta sintètica frase resumia un esquerrà tunecí el resultat final d'una revolta que ell havia contribuït a iniciar en conèixer que el partit Ennahda –d'aquesta tendència- s'havia alçat amb el 41% de vots en les primeres eleccions tunecines “post-alliberament”. Les eleccions egípcies han suposat el triomf aclaparador dels islamistes dels Germans Musulmans que estan esperant al fet que la Junta militar abandone el poder per instal•lar-se ells en les màximes magistratures del la República, hi ha qui diu que la sinergia entre els islamistes i els militars és òbvia i que el ritme i la representació del canvi de poder està pactada en la seva essència i en la seva representació pública. Al Marroc, encara que sense necessitat de revolució prèvia, també han estat els islamistes “moderats” (n'hi ha?) els que s'han alçat amb el triomf electoral. Però el cas més preocupant és el de Líbia, on els rebels han tornat a hissar la bandera tricolor (vermella, negra i verda), on el caos i el desordre creixen de forma incontrolada i on els experts asseguren que Al-Qaedaestà valorant traslladar el seu centre logístic en detriment d'Afganistan.
-Els resultats de les revoltes també han tingut efectes nefasts en immigració. Com van advertir l'eurodiputat de la Lega Nord, Mario Borghezio, i la presidenta del Front National, Marine Le Pen, en la seva visita conjunta a la illa de Lampedusa l'any passat, Europa occidental no pot, ni ha de ni vol donar recer a l'onada de refugiats i desplaçats que aquests conflictes han provocat. I el que és pitjor, règims que com el del coronel Gadafi havien arribat a un acord amb Itàlia i amb la UE per servir de tap a tota la immigració subsahariana que, travessant el territori libi volia arribar a Europa, han desaparegut i amb ells el tapó que contenia aquest devessall migratori
-Des del punt de vista del proveïment energètic d'Europa, les conseqüències també són negatives. En el seu intent d'independitzar-se energèticament dels recursos controlats pels Estats Units i els seus aliats, Berlusconi havia establert pactes energètics amb Líbia i també amb Rússia (a través del gaseoducte South Stream) que havien inquietat a les grans companyies energètiques occidentals, obsessionades per controlar tots els recursos energètics sempre en clau geopolítica. No és d'estranyar que els primers bombardejos de “Alliberament” de l'OTAN en sòl libi es realitzassen a la regió de Cirenaica, una zona rica en petroli, on immediatament la Shell va establir contractes comercials d'explotació amb els “rebels”, de fet en aquelles setmanes, l'anomenada Comunitat Internacional, es va plantejar la possibilitat de crear una Cirenaica “independent” en el cas que l'OTAN no puguera “alliberar” tot el territori libi.
-Aquests tres elements es poden resumir en un: inestabilitat en el Mediterrani i major grau de tensió entre la riba nord i la riba sud, on encara queda per veure el paper de potència regional que va a jugar la nova política neotomana que ha posat en joc a Turquia el seu nou ministre d'Afers exteriors, Ahmet Davutoglu.
Nefasta situació pels quals creiem que per solucionar els greus problemes que tenim a Europa: devessall migratori, escassetat energètica, permanent tensió euro-àrab, l'enfrontament no és bo i sí ho és un permanent diàleg i col•laboració, alguna cosa gairebé impossible de mantenir amb els salafistes i integristes islàmics que s'han fet amb el poder després de les “revolucions” que van desembocar en una marcida primavera àrab, avui convertida en inquietant tardor islamista.

Enric Ravello

REVOLUCIONES ÁRABES Y PRIMAVERAS MARCHITAS


La semana pasadas los medios de comunicación insistieron en hablar del primer aniversario de  aquello que se llamó la “primavera árabe”, haciendo el consecuente balance. Lo del aniversario es discutible, porque todos los medios hacían referencia a la manifestación en la plaza  de El Cairo como fecha post quem de las revueltas generalizadas en el mundo árabe, si bien la fecha que realmente dio comienzo a aquella fue el 17 de diciembre de 2010, cuando un parado tunecino, Mohamed Bouazizi, se inmoló a la bonzo, pidiendo reformas democráticas para su país, su suicidio fue el reflejo de la angustiosa situación en la que se encuentran millones de jóvenes en toda el África árabe, sin trabajo, sin libertad y sin futuro.
Los medios de comunicación lanzaron desde el primer momento precipitados brindis de alegría por aquellas revoluciones que iban a traer la democracia, el progreso y la normalización (a ojos occidentales) de la zona. En España prácticamente todo el espectro político reaccionó al unísono en este sentido, y desde el popular Gustavo de Arístegui en su libro Encrucijadas árabes hasta la socialista Trinidad Jiménez en las columnas de El País mantenían ese característico optimismo del que no ve la realidad sino la representación interesada y parcial que se hace de la misma. Es más Trinidad Jiménez en fechas tan recientes como el 17 de diciembre en una columna publicada en el diario El País o en el número 145 de la revista Política Exterior (enero/febrero 2012) en la que publica el artículo titulado “el ciudadano árabe dueño de su destino” analiza las primaveras….
Nosotros siempre fuimos menos entusiasta sobre la naturaleza y la espontaneidad de este viento de libertad, como dijimos en una entrevista publicada en el blog de Miradas de internacional
Un año después del inicio de aquellas revueltas es hora de observar y analizar las situaciones objetivas que han derivado de ellas, y el resultado no puede ser más negativo. No vamos a defender a los tiranos derrocados, muchos de ellos marionetas de Occidente, hoy sacrificadas en beneficio de nuevas y más obedientes marionetas. Pero la situación objetiva es hoy peor y más peligrosa que hace un año:
 El integrismo islamista se ha convertido en la opción policía dominante en la cuenca sur del Mediterráneo. “Nos han robado la revolución. Los islamistas dirigen ahora el país”, con esta sintética frase resumía un izquierdista tunecino el resultado final de una revuelta que él había contribuido a iniciar al conocer que el partido Ennahda –de esa tenencia- se había alzado con el 41% de votos en las primeras elecciones tunecinas “post-liberación”. Las elecciones egipcias han supuesto el triunfo aplastante de los islamistas de los Hermanos Musulmanes que están esperando a que la Junta militar abandone el poder para instalarse ellos en las máximas magistraturas del la República, hay quien dice que la sinergia entre los islamista y los militares es obvia y que el ritmo y la representación del cambio de poder está pactada en su esencia y en su representación pública. En Marruecos, aunque sin necesidad de revolución previa, también han sido los islamistas “moderados” (¿los hay?) los que se han alzado con el triunfo electoral. Pero el caso más preocupante es el de Libia, donde los rebeldes han vuelto a izar la bandera tricolor (roja, negra y verde), donde el caos y el desorden crecen de forma incontrolada y donde los expertos aseguran que Al-Qaeda está valorando trasladar su centro logístico en detrimento de Afganistán.
-Los resultados de las revueltas también han tenido efectos nefastos en inmigración. Como advirtieron el eurodiputado de la Lega Nord, Mario Borghezio, y la presidente delFront National, Marine Le Pen, en su visita conjunta a la isla de Lampedusa el año pasado, Europa occidental no puede, ni debe ni quiere dar cobijo a la oleada de refugiados y desplazados que estos conflictos han provocado. Y lo que es peor, regímenes que como el del coronel Gadafi habían llegado a un acuerdo con Italia y con la UE para servir de tapón a toda la inmigración subsahariana que, atravesando el territorio libio quería llegar a Europa, han desaparecido y con ellos el tapón que contenía esa avalancha migratoria.
-Desde el punto de vista del abastecimiento energético de Europa, las consecuencias también son negativas. En su intento de independizarse energéticamente de los recursos controlados por los Estados Unidos y sus aliados, Berlusconi había establecido pactos energéticos con Libia y también con Rusia (a través del gaseoducto South Stream) que habían inquietado a las grandes compañías energéticas occidentales, obsesionadas por controlar todos los recursos energéticos siempre en clave geopolítica. No es de extrañar que los primeros bombardeos de “Liberación” de la OTAN en suelo libio se realizasen en la región de Cirenaica, una zona rica en petróleo, donde inmediatamente la Shell estableció contratos comerciales de explotación con los “rebeldes”, de hecho en aquellas semanas, la llamada Comunidad Internacional, se planteo la posibilidad de crear una Cirenaica “independiente” en el caso de que la OTAN no pueda “liberar” todo el territorio libio.
-Estos tres elementos se pueden resumir en uno: inestabilidad en el Mediterráneo y mayor grado de tensión entre la orilla norte y la orilla sur, donde aún queda por ver el papel de potencia regional que va a jugar la nueva política neotomana que ha puesto en juego en Turquía su nuevo ministro de Asuntos exteriores, Ahmet Davutoglu.
Nefasta situación para los que creemos que para solucionar los graves problemas que tenemos en Europa: avalancha migratoria, escasez energética, permanente tensión euro-árabe, el enfrentamiento no es bueno y sí lo es un permanente diálogo y colaboración, algo casi imposible de mantener con los salafistas e integristas islámicos que se han hecho con el poder después de las “revoluciones” que desembocaron en una marchita primavera árabe, hoy convertida en inquietante otoño islamista.
Enric Ravello


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top