dimarts, 3 de gener del 2012

LA LEGA NORD RESISTEIX Al COP D'ESTAT MUNDIALISTA DE MARIO MONTI A ITÀLIA

El passat 13 de novembre, Itàlia canviava de govern. Sense passar per les urnes i sense sotmetre's a la voluntat popular, Mario Monti substituïa a Silvio Berlusconi al capdavant de l'Executiu transalpí, per decisió del president de la República, Giorgio Napolitano. A Itàlia el president de la República és una figura poc més que simbòlica, i la decisió de Napolitano no hagués tingut conseqüències si aquest no hagués actuat com a mer instrument dels que en realitat van decidir tal canvi: els mercats financers internacionals. La setmana passada la premsa espanyola, en concret el diari Público, donava detalls concrets d'aquesta operació: Angela Merkel, en nom del BCE, havia pressionat a Napolitano perquè eliminés a Berlusconi i posés en el seu lloc a algú disposat a aplicar immediatament les mesures econòmiques que els mercats consideraven oportunes. 

Aquest canvi de govern, al marge i d'esquena a les lleres pròpies d'una democràcia occidental, constitueix simplement un Cop d'estat dels mercats contra el poder polític, dins d'una estratègia d'assetjament i enderrocament dels mercats als països de l'Europa mediterrània.
Urgit pels centres financers internacionals, Mario Monti, exdirector de la Comissió Trilateral per a Europa, nomena un govern de tecnòcrates –la majoria d'ells ni tan sols diputats- i presenta les seves primeres mesures econòmiques, en la línia esperada: complacència als mercats, liquidació de l'estat social, taxes per a les classes mitjanes i treballadors i privatització de les prestacions públiques.
 
El passat 16 de desembre el mateix Monti, directiu dels famosos Bildelberg, va presentar el seu pla d'ajust davant el Parlament italià, que va ser aprovat amb l'obert suport de l'esquerra, el discret suport de la dreta berslusconiana, i que va comptar amb l'absolut rebuig dels 60 diputats de la identitària Lega Nord, l'única defensora dels interessos de les classes mitjanes i treballadors del nord d'Itàlia.

El rebuig parlamentari a les mesures de Monti, ex assessor de la banca Goldman Sach, ha segut el punt d'arrencada d'una feroç oposició per part de la Lega al cop d'estat mundialista de Monti, ex assessor de Coca-cola, i la seva camarilla, a la qual en l'últim gran acte celebrat per la Lega la setmana passada, Umberto Bossi es va referir com a “banda de professors i banquers que exerceixen de ministres improvisats”.
 
Però l'acció de la Lega és encara més àmplia. Al capdavant de molts ajuntaments i amb un respatller electoral en el nord d'Itàlia, la Lega ha presentat recentment tres projectes de llei en Lombardía en virtut dels quals un estranger haurà de tenir 15 anys acreditats de residència per obtenir beques i gaudir de guarderies i prestacions sanitàries, així com limitar a un màxim del 5% el percentatge d'estrangers que podran accedir a habitatges protegits. Per la seva banda l'alcalde de Bèrgamo, de la Lega Nord, ha prohibit l'obertura de restaurants de menjar no-europeu en el centre d'aquesta ciutat lombarda, en la veïna Alzano Lombardo, també amb alcalde de la Lega Nord, les ajudes municipals per al lloguer seran només per a famílies italianes., i en Adro els xecs-bebès seran exclusivament per a famílies italianes.

La Lega Nord, igual que la resta de formacions identitàries en diversos països europeus, és l'únic dic de contenció contra el projecte de ruïna i liquidació social que proposen els governs mundialistes, simples maniobres dels depredadors financers i els seus crematístics interessos. La Lega és també la resistència popular i social contra el mondialisme del govern de Mario Monti, que ja ha llançat una campanya, recolzada per tots els lobbys “anti-racistes” del país, per abolir el dret de sang –vigent a Itàlia gràcies al suport de la Lega Nord- i substituir pel dret de sòl com a criteri d'obtenció de la nacionalitat. Aquesta campanya ha estat contestada pel diputat de la Lega, Roberto Calderoni amb paraules contundents “la Lega està disposada a aixecar les barricades al carrer i al Parlament”. Per al proper 22 de gener hi ha convocada una gran manifestació identitària contra el govern de Monti.

Els bàndols estan cada vegada més clars: d'un costat la finança mundialista i els seus cors de la dreta i esquerra “oficial”, d'un altre la resistència popular identitària. La Lega Nord ja ha triat en quin costat de la trinxera se situa; nosaltres estem al seu costat
Enric Ravello i Barber

*   *   *   *

LA LEGA NORD RESISTE AL GOLPE DE ESTADO MUNDIALISTA DE MARIO MONTI EN ITALIA
El pasado 13 de noviembre, Italia cambiaba de gobierno. Sin pasar por las urnas y sin someterse a la voluntad popular, Mario Monti sustituía a Silvio Berlusconi al frente del Ejecutivo transalpino, por decisión del presidente de la República, Giorgio Napolitano.  En Italia el presidente de la República es una figura poco más que simbólica, y la decisión de Napolitano no hubiera tenido consecuencias si éste no hubiera actuado como mero instrumento de los que en realidad decidieron tal cambio: los mercados financieros internacionales. La semana pasada la prensa española, en concreto el diario Público, daba detalles concretos de esta operación: Angela Merkel, en nombre del BCE, había presionado a Napolitano para que eliminase a Berlusconi y pusiese en su lugar a alguien dispuesto a aplicar de inmediato las medidas económicas que los mercados consideraban oportunas. 
Este cambio de gobierno, al margen y de espaldas a los cauces propios de una democracia occidental, constituye simplemente un Golpe de Estado de los mercados contra el poder político, dentro de una estrategia de acoso y derribo de los mercados a los países de la Europa mediterránea.
Urgido por los centros financieros internacionales, Mario Monti, ex director de la Comisión Trilateral para Europa, nombra un gobierno de tecnócratas –la mayoría de ellos ni siquiera diputados- y presenta sus primeras medidas económicas, en la línea esperada: complacencia a los mercados, liquidación del estado social, impuestos para las clases medias y trabajadores y privatización de las prestaciones públicas.
El pasado 16 de diciembre el mismo Monti, directivo de los famosos Bildelberg,  presentó su plan de ajuste ante el Parlamento italiano, que fue aprobado con el abierto apoyo de la izquierda, el discreto apoyo de la derecha berslusconiana, y que contó con el absoluto rechazo de los 60 diputados de la identitaria Lega Nord, la única defensora de los intereses de las clases medias y trabajadores del norte de Italia.
El rechazo parlamentario a las medidas de Monti, ex asesor de la banca Goldman Sach, ha sido el punto de arranque de una feroz oposición por parte de la Lega al golpe de estado mundialista de Monti, ex asesor de Coca-Cola, y su camarilla, a la que en el último gran acto celebrado por la Lega la semana pasada, Umberto Bossi se refirió como “banda  de profesores y banqueros que ejercen de ministros improvisados”.
Pero la acción de la Lega es aún más amplia. Al frente de muchos ayuntamientos y con un respaldo electoral en el norte de Italia, la Lega ha presentado recientemente tres proyectos de ley en Lombardía en virtud de los cuales un extranjero tendrá que tener 15 años acreditaros de residencia para obtener becas y disfrutar  de guarderías y prestaciones sanitarias, así como limitar a un máximo del 5% el porcentaje de extranjeros que podrán acceder a viviendas de protección oficial.  Por su parte el alcalde de Bérgamo, de la Lega Nord, ha prohibido la apertura de restaurante de comida no-europea en el centro de esa ciudad lombarda, en la vecina Alzano Lombardo, también con alcalde de la Lega Nord, las ayudas municipales para el alquiler serán sólo para familias italianas., y en Adro los chequés-bebés serán exclusivamente para familias italianas.
La Lega Nord, al igual que el resto de formaciones identitarias en diversos países europeos, es el único dique de contención contra el proyecto de ruina y liquidación social que proponen los gobiernos mundialistas, simples maniobras de los depredadores financieros y sus crematísticos intereses. La Lega  es también la resistencia popular y social  contra la mundialista del gobierno de Mario Monti, que  ya ha lanzado una campaña, apoyada por todos los lobbys “anti-racistas” del país, para abolir el derecho de sangre –vigente en Italia gracias al apoyo de la Lega Nord- y sustituir por le derecho de suelo como criterio de obtención de la nacionalidad.  Dicha campaña ha sido contestada por el diputado de la Lega, Roberto Calderoni con palabras contundentes “la Liga está dispuesta a levantar las barricadas en la calle y en el Parlamento”. Para el próximo 22 de enero hay convocada una gran manifestación identitaria contra el gobierno de Monti.
Los bandos están cada vez más claras: de un lado la finanza mundialista y sus coros de la derecha e izquierda “oficial”, de otro la resistencia popular identitaria. La Lega Nord ya ha elegido en qué lado de la trinchera se sitúa; nosotros estamos a su lado

Enric Ravello i Barber
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top