dilluns, 2 de gener del 2012

HUNGRÍA, NACIONALISME CONTRA LA CRISI


El 22 de desembre l'agència de ratting Standard´s and Poor´s rebaixava la nota que habitualment donava a Hongria col·locant-la en nivell « BB+ », assenyalant que aqueixa nota seria en breu « revisada a la baixa ». Per la seua banda l'Agència Moody´s recolza aquesta decisió dels seus col·legues de Standard and Poor´s, assenyalant  “la incertesa sobre la capacitat del govern hongarés per a aconseguir els seus resultats de consolidació pressupostària”. El govern hongarés va qualificar aquests moviments com el que són: “atacs financers contra Hongria”.
 
La pressió dels mitjans financers contra Hongria no és nova. El país magiar i el seu president el conservador Víktor Orbán (FIDESZ) han decidit mantenir una política de distància amb el FMI i amb les “recomanacions” dels mercats internacionals, reforçar la pròpia política industrial i el florí com a moneda nacional. De fet el primer ministre hongarés ha manifestat la seua intenció de retallar els poders del Magyar Nemzati Bank (la banca hongaresa) per a sotmetre-la al poder polític, al mateix temps que s'ha reformat la Constitució hongaresa en sentit nacionaliste. La reacció de la finança internacional i dels euro-mundialistes de la UE no es va fer esperar i a més del ja assenyalat, tant el BCE com el FMI han advertit que “alguns aspectes de les noves lleis hongareses retallen el poder de la banca magiar, la qual cosa és motiu d'inquietud”.
Els mercats pretén impedir que en zones claus per a l'equilibri europeu, com és l'espai danubianà, s'instal·len polítiques econòmiques que actuen en clau nacional i al marge dels dictats mundialistes. Per açò l'advertiment dels agents especulatius no van només contra Hongria sinó contra qualsevol altre país de la zona que pretenga seguir la senda d'independència nacional marcada per l'Executiu de Budapest.

El partit governamental, FIDEZ de tendència nacional-conservadora quenta actualment amb dos terços dels diputats del Országház (Parlament hongarés) i el seu creixement polític va ser a costa dels socialdemòcrates, convertits en meres corretges de transmissió del poder financer internacional. No obstant açò FIDEZ perd popularitat entre l'electorat nacionalista, entre el qual creix la formació JOBBIK, fins a situar-se amb prop del 22% d'intenció de vot i segona força política. JOBBIK apel·la al sentiment identitari, un valor molt arrelat en la consciència magiar, i fa de la seua frontal oposició a la globalització, als mercats i a la política dels Estats Units, uns arguments programàtics i polítics que calen profundament en l'electorat hongarés, al que a més, JOBBIK, assegura que no pujarà els impostos i que aplicarà de forma rotunda i taxativa la “prioritat nacional” a l'hora d'accedir al marcat laboral.
Enric Ravello i Barber


                                            *   *   *    *

HUNGRÍA, EL NACIONALISMO CONTRA LA CRISIS

El 22 de diciembre la agencia de ratting Standard´s and Poor´s rebajaba la nota que habitualmente daba a Hungría colocándola en nivel « BB+ », señalando que esa nota sería en breve « revisada a la baja ». Por su parte la Agencia Moody´s apoya esta decisión de sus colegas de Standard and Poor´s, señalando que “la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno húngaro para logara sus resultados de consolidación presupuestaria”.  El gobierno húngaro calificó estos movimientos como lo que son:  “atraques financieros contra Hungría”.
La presión de los medios financieros contra Hungría no es nueva. El país magiar y su presidente el conservador  Víktor Orbán (FIDESZ) han  decidido mantener una política de distancia con el FMI y con las “recomendaciones” de los mercados internacionales,  reforzar la propia política industrial y el florín como moneda nacional. De hecho el primer ministro húngaro ha manifestado su intención de recortar los poderes del Magyar Nemzati Bank (la banca húngara) para someterla al poder político, al mismo tiempo que se ha reformado la Constitución húngara en sentido nacionalistas.  La reacción de la finanza internacional y de los euro-mundialistas de la UE no se hizo esperar y además de lo ya señalado, tanto el BCE como el FMI han advertido que “algunos aspectos de las nuevas leyes húngaras recortan el poder de la banca magiar, lo que es motivo de inquietud”.
Los mercados pretende impedir que en zonas claves para el equilibrio europeo, como es el espacio danubiano, se instalen políticas económicas que actúen en clave nacional y al margen de los dictados mundialistas. Por eso la advertencia de los agentes especulativos no van sólo contra Hungría sino contra cualquier otro país de la zona que pretenda seguir la senda de independencia nacional marcada por el Ejecutivo de Budapest.
El partido gubernamental, FIDEZ de tendencia nacional-conservadora cuanta actualmente con dos tercios de los diputados del Országház  (Parlamento húngaro) y su crecimiento político fue a costa de los socialdemócratas, convertidos en meras correas de transmisión del poder financiero internacional. Sin embargo FIDEZ pierde popularidad entre el electorado nacionalista, entre el que crece la formación JOBBIK, hasta situarse con cerca del 22% de intención de voto y segunda fuerza política. JOBBIK apela al sentimiento identitario, un valor muy arraigado en la conciencia magiar, y hace de su frontal oposición a la globalización, a los mercados y a la política de los Estados Unidos,  unos argumentos programáticos y políticos que calan profundamente en el electorado húngaro, al que además, JOBBIK,  asegura que no subirá los impuestos y que aplicará de forma rotunda y tajante la “prioridad nacional” a la hora de acceder al mercado laboral.

Enric Ravello i Barber
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top