dissabte, 7 de gener del 2012

ELS IDENTITARIS EUROPEUS CONTRA ELS INTENTS DE DESESTABILITZACIÓ D'EUA EN LA POLITICA RUSSA

ELS IDENTITARIS EUROPEUS CONTRA ELS INTENTS DE DESESTABILITZACIÓ D'EUA EN LA POLITICA RUSSA


La Rússia de Putin, és el principal escull amb el qual s'enfronten els Estats Units en la seua política d'hegemonia i en el seu afany de control del que en geopolítica es diu el
Heartland o la “illa del món”, és a dir la zona euroasiàtica vital per al control mundial. Rússia és percebuda des de Washington com un perill molt major del que pot suposar Xina, amb la qual des del famós viatge de Richard Nixon a Pequín en 1973, es va establir una espècia d'entesa cordial, encara vigent.
Rússia és un potencial perill per als interessos d'Estats Units per la seua política nacionalista, per la seua planificació estratègica, pel seu rearmament, i sobretot per la seua possessió i control de matèries primeres i de recursos energètics estratègics. Un acostament entre Rússia i Europa occidental en qualsevol d'aquests terrenys, seria letal per als interessos de Washington, que han vist amb preocupació com una terminal del gaseoducte rus, North Stream era recentment inaugurada a Alemanya amb la presència d'Angela Merkel, i com Silvio Berlusconi apostava perquè el subministrament de gas a Itàlia arribava via el South Stream, el branc sud d'aquest gaseoducte rus, objectivament aquest ha estat un dels motius que han provocat el cop d'estat mundialista a Itàlia i la imposició de Mario Monti com a nou Primer Ministre transalpí . A Europa occidental, els partits identitaris han entès perfectament aquesta situació, amb l'objectiu de construir una Europa independent i allunyada del domino nord-americà, han apostat clara i obertament per una política d'acostament a Rússia.
Les eleccions del passat mes de desembre celebrades a Rússia, van donar uns clars resultats, només quatre formacions tindran representació en la Duma russa: els neocomunistes del KPRF –amb clares influències nacionalistes–, Rússia Justa, hereva de l'antic partit Rodina (Pàtria) a la qual es podria qualificar de nacionalista social-demòcrata i antioccidentalista i el LDPR de l'ultranacionalista Zhirinovski, i, conservant la seua majoria absoluta, Rússia Unida del tàndem Putin-Medeiev. Els partits liberals i favorables a un acostament als Estats Units, van collir un rotund fracàs.
Com és habitual quan els resultats electorals no són els que ells desitjaven, EUA ha mobilitzat les seves agències de propaganda i d'intel·ligència per parlar de “frau electoral” i exigir “eleccions netes” –eufemisme que en l'argot nord-americà significa “eleccions en les quals guanyin els que nosaltres volem”-. L'Administració nord-americana, activant tots els seus mecanismes, va intentar desestabilitzar la situació a Rússia amb manifestacions “espontànies” en protestes per la “manipulació” dels resultats electorals. El fracàs de l'estratègia nord-americana ha estat el mateix que quan van intentar una similar operació contra Lukashenko en la veïna Bielorússia i quan van orquestrar la “revolució taronja” a Ucraïna. Putin va advertir clarament que no anava a tolerar aquestes intolerables maniobres, acusant a Hillary Clinton, de ser l'organitzadora. Veient el fracàs de la seva estratègia, la impossibilitat d'aconseguir els objectius fixats, i tement un greu enrariment de les seues relacions amb Moscou, l'Administració d'Obama sembla haver desistit en el seu intent. Les manifestacions “espontànies”, han cessat.
Aquests fets han estat resposts pels partits identitaris europeus amb un clar posicionament en contra de la ingerència nord-americana i a favor de l'acció de govern del primer ministre, Vladimir Putin, que tornarà a la presidència de l'Estat rus el proper mes de març. En aquest sentit cal assenyalar l'article aparegut en la web del Front Nationalfrancès (Fn.info) titulat “Échec des manipulations de la C.I.A.”. En aquest mateix sentit s'expressava l'eurodiputat del Front National i referència del partit francès en temes internacionals, Bruno Gollnisch, qui en el seu blog personal acusava a determinades ONG subvencionades i finançades des dels EUA d'haver organitzat les ridícules manifestacions de protesta, que el seu únic objectiu era el d'evitar que Rússia desenvolupe un model polític nacional i una democràcia pròpia autònoma de les influències occidentals. Gollnisch assenyalava en positiu el model polític de Vladimir Putin basat en la recuperació de la identitat i de la potència russa.
Més detalls sobre aquesta maniobra nord-americana es poden llegir en l'article del membre de FPÖ i expert en relacions internacionals Berhard Tomaschtiz, publicat en la revista Zur Zeit, que dirigeix l'eurodiputat d'aquesta formació austríaca, Andreas Mölzer. En el seu article Tomaschitz assenyala a l'ONG, Golos (la veu en rus) d'estar darrere de l'organització d'aquests intents de desestabilització a Rússia, assenyalat que les seus autoproclamats experts han tingut el privilegi de publicar centenars d'articles en gairebé tots els periòdics occidentals dies abans de les eleccions per anunciar que anaven a ser “fraudulentes” i per atacar personalment a Putin. Les dades que apareixen en l'article publicat en Zur Zeit, demostren que Golos està molt lluny de ser una ONG independent, sinó que està finançada directament per diverses institucions nord-americanes i per l'ambaixada britànica a Moscou., entrant en més detalls assenyala que la principal font de finançament de Golos és la NED (National Endowment for Democracy), el considerat “braç civil” de la CIA. L'objectiu principal de tot aquest entramat és afeblir el poder rus, mentre que independència econòmica, política, militar i energètica, en clara contraposició a les pretensions globalitzadores de la Casa Blanca i Wall Street.

Enric Ravello


*   *   *   *

LOS IDENTITARIOS EUROPEOS CONTRA LOS INTENTOS DE DESESTABILIZACIÓN DE EE.UU EN LA POLÍTICA RUSA

La Rusia de Putin, es el principal escollo con el que se enfrenten los Estados Unidos en su política de hegemonía y en su afán de control de lo que en geopolítica se llama el Heartland o  la “isla del mundo”, es decir la zona euroasiática vital para el control mundial.   Rusia es percibida desde Washington como un peligro mucho mayor del que puede suponer China, con la que desde el famoso viaje de Richard Nixon a Pekín en 1973, se estableció una especia de entente cordial, todavía vigente.
Rusia es un potencial peligro para los intereses de  Estados Unidos por su política nacionalista, por su planificación estratégica, por su rearme, y sobre todo por su posesión y control de materias primas y de recursos energéticos estratégicos. Un acercamiento entre Rusia y Europa occidental en cualquiera de estos terrenos, sería letal para los intereses de Washington, que han visto con preocupación como una terminal del gaseoducto ruso,  North Stream era recientemente inaugurada en Alemania con la presencia de Angela Merkel, y cómo Silvio Berlusconi apostaba porque el suministro de gas a Italia llegara vía el South Stream,  el ramal sur de ese gaseoducto ruso,  objetivamente éste ha sido uno de los motivos que han provocado el golpe de estado mundialista en Italia y la imposición de Mario Monti como nuevo Primer Ministro transalpino .  En Europa occidental, los partidos identitarios han entendido perfectamente esta situación, con el objetivo de construir una Europa independiente y alejada del domino norteamericano, han apostado clara y abiertamente por una política de acercamiento a Rusia.
Las elecciones del pasado mes de diciembre celebradas en Rusia, dieron unos claros resultados, sólo cuatro formaciones tendrán representación en la Duma rusa: los neocomunistas del KPRF –con claras influencias nacionalistas–,  Rusia Justa, heredera del antiguo partido Rodina (Patria) a la que se podría calificar de nacionalista  social-demócrata y antioccidentalista y el LDPR del ultranacionalista Zhirinovski, y, conservando su mayoría absoluta, Rusia Unida del tándem Putin-Medeiev. Los partidos liberales y favorables a un acercamiento a los Estados Unidos, cosecharon un rotundo fracaso.
Como viene siendo habitual cuando los resultados electorales no son los que ellos deseaban, EEUU ha movilizado sus agencias de propaganda y  de inteligencia para hablar de “fraude electoral” y exigir “elecciones limpias” –eufemismo que en la jerga norteamericana significa “elecciones en las que ganen los que nosotros queremos”-.  La Administración estadounidense, activando todos sus mecanismos, intentó desestabilizar la situación en Rusia con manifestaciones “espontáneas” en protestas por la “manipulación” de los resultados electorales. El fracaso de la estrategia norteamericana ha sido el mismo que cuando intentaron una similar operación contra Lukashenko en la vecina Bielorrusia y cuando orquestaron la “revolución naranja” en Ucrania. Putin advirtió claramente  que no iba a tolerar estas intolerables maniobras, acusando  a Hillary Clinton, de ser la organizadora. Viendo el fracaso de su estrategia, la imposibilidad de lograr los objetivos fijados, y temiendo un grave enrarecimiento de sus relaciones con Moscú, la Administración de Obama parece haber desistido en su intento. Las manifestaciones “espontáneas”, han cesado.
Estos hechos han sido respondidos por los partidos identitarios europeos con un claro posicionamiento en contra  de la injerencia norteamericana y a favor de la acción de gobierno del primer ministro, Vladimir Putin, que volverá a la presidencia del Estado ruso el próximo mes de marzo. En este sentido hay que señalar el artículo aparecido en la web del Front National francés (FN.info) titulado “Échec des manipulations de la C.I.A.”. En este mismo sentido se expresaba el eurodiputado del Front National y referencia del partido francés en temas internacionales, Bruno Gollnisch, quien en su blog personal acusaba a determinadas ONG subvencionadas y financiadas desde los EEUU de haber organizado las ridículas manifestaciones de protesta, cuyo único objetivo era el de evitar que Rusia desarrolle un modelo político nacional y una democracia propia  autónoma de las influencias occidentales. Gollnisch señalaba en positivo el modelo político de Vladimir Putin basado en la recuperación de la identidad y de la potencia rusa.
Más detalles sobre esta maniobra norteamericana se pueden leer en el artículo del miembro de FPÖ y experto en relaciones internacionales Berhard Tomaschtiz, publicado en la revista Zur Zeit, que dirige el eurodiputado de esa formación austriaca, Andreas Mölzer.  En su artícilo Tomaschitz señala a la ONG, Golos (la voz en ruso) de estar detrás de la organización de esos intentos de desestabilización en Rusia, señalado que sus autoproclamados expertos han tenido el privilegio de publicar cientos de artículos en casi todos los periódicos occidentales días antes de las elecciones para anunciar que iban a ser “fraudulentas” y para atacar personalmente a Putin. Los datos que aparecen en el artículo publicado en Zur Zeit, demuestran que Golos está muy lejos de ser una ONG independiente, sino que está financiada directamente por  varias instituciones norteamericanas y por la embajada británica en Moscú., entrando en más detalles señala que la principal fuente de financiación de Golos es la NED (National Endowment for Democracy), el considerado “brazo civil” de la CIA.  El objetivo principal de todo este entramado es debilitar el poder ruso, en tanto que independencia económica, política, militar y energética, en clara contraposición a las pretensiones globalizaras de la Casa Blanca y Wall Street. 

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top