dilluns, 14 d’octubre del 2013

EL DRAMA DE LAMPEDUSA I ELS SEUS MOLTS CULPABLES

El 8 d'octubre, cinc dies després de la tràgica mort de desenes d'immigrants "sub-saharians" en les costes de l'illa italiana de Lampedusa, era detingutBensalem Khaled, un tunisià de 35 anys, considerat el responsable de la màfia que pretenia fer entrar a aquests immigrants a Itàlia de forma clandestina.
No només és el responsable d'aquestes tràgiques morts. Hi ha més i han de ser assenyalats.
En primer lloc, la classe política europea, que durant anys ha alimentat -amb fets i lleis- la idea que tots els immigrants que arribessin a sòl europeu, encara en condicions il·legals, acabarien per ser "regularitzats", i per tant es podrien beneficiar del nostre sistema social i les nostres subvencions amb les que poden viure sense treballar a un nivell infinitament més alt que el que podrien aconseguir treballant en els seus països d'origen. En aquest caos, hem de referir-nos concretament al nou govern de centre-esquerra italià i al seu primer ministre,Enrico Letta, que ha nomenat ministra d'Immigració a una congolesa, el que ha fet entendre als africans que a Itàlia tenen "barra lliure" per obtenir la ciutadania i tots els drets que li són inherents.
En segon lloc, cal assenyalar com a responsable al règim islamista que governa Somàlia, el país d'origen dels nàufrags. La gestió de l'executiu integrista de Mogadiscio és una barreja d'ineptitud ruïnosa i de fanatisme islamista, circumstàncies que estan provocant una massiva fugida de la població de la sempre paupèrrima i conflictiva Somàlia.
En tercer lloc, cal assenyalar als irresponsables que van enderrocar Ghadafi i al nou "govern del caos" instal·lat a Trípoli, després de la Primavera Àrab, finançada pels interessos petrolífers de les companyies nord-americanes i principalment britàniques. Ghadafi havia signat un pacte amb Berlusconi, pel qual es comprometia a evitar que Líbia fos el centre operatiu de les màfies de la immigració; desaparegut Ghadafi va acabar aquest "status quo", i avui Líbia és el país de pas de tota l'emigració sub-sahariana i la provinent de la Banya d'Àfrica (Somàlia, Etiòpia i Eritrea) en el seu viatge invasiu cap a les costes europees. El drama de Lampedusa s'explica en part per la caòtica situació en què es troba Líbia.

 
Si per descomptat no hi ha un culpable de la tragèdia, aquest és precisament el que tots els mitjans de comunicació intenten presentar com a tal: el poble italià i per extensió, tots els europeus. Europeus que som víctimes de les màfies de la immigració, de la seva classe política col·laboracionista, i de les conseqüències de tot tipus que aquesta allau d'il·legals no volguda per nosaltres i sí organitzada per altres. És una vergonya les crides a "sensibilitzar els cors dels europeus" com ha fet algun alt càrrec de l'església catòlica. No som nosaltres els que no estem sensibilitzats; són els seus governs els que els condemnen a la misèria i són les màfies dels seus compatriotes les que els exploten i els tracten com a bestiar humà jugant amb la seva vida i amb la seva mort.
Una vegada més, la covardia i el masoquisme porta a criminalitzar els que som les víctimes d'aquest dantesc fenomen que és la immigració clandestina i tot la misèria i explotació que l'envolta.
Enric RavelloEL DRAMA DE LAMPEDUSA Y SUS MUCHOS CULPABLES

  El 8 de octubre, cinco días después de la trágica muerte de decenas de inmigrantes “sub-saharianos” en las costas de la isla italiana de Lampedusa, era detenido Bensalem Khaled, un tunecino de 35 años, considerado el responsable de la mafia que pretendía hacer entrar a esos inmigrantes en Italia de forma clandestina.
No sólo es el responsable de esas trágicas muertes. Hay más y deben ser señalados.
En primer lugar, la clase política europea, que durante años ha alimentado –con hechos y leyes- la idea de que todos los inmigrantes que llegaran a suelo europeo, aún en condiciones ilegales, terminarían por ser “regularizados” y por lo tanto podrían beneficiarse de nuestro sistema social y nuestras subvenciones con las que pueden vivir sin trabajar a un nivel infinitamente más alto que el que podrían lograr trabajando en sus países de origen. En este caos, hemos de referirnos concretamente al nuevo gobierno de centro-izquierda italiano y a su Primer Ministro, Enrico Letta, que ha nombrado ministra de Inmigración a una congoleña, lo que ha hecho entender a los africanos que en Italia tienen “barra libre” para obtener la ciudadanía y todos los derechos que le son inherentes.
En segundo lugar, hay que señalar como responsable al régimen islamista que gobierna Somalia, el país de origen de los náufragos. La gestión del ejecutivo integrista de Mogadiscio es una mezcla de ineptitud ruinosa y de fanatismo islamista, circunstancias que están provocando una masiva huida de la población de la siempre paupérrima y conflictiva Somalia.
En tercer lugar, hay que señalar a los irresponsables que derrocaron a Ghadafi y al nuevo “gobierno del caos” instalado en Trípoli, después de la Primavera Árabe, financiada por los intereses petrolíferos de las compañías norteamericanas y principalmente británicas.  Ghadafi había firmado un pacto con Berlusconi, por el cual se comprometía a evitar que Libia fuera el centro operativo de las mafias de la inmigración; desaparecido Ghadafi terminó ese “status quo” y hoy Libia es el país de paso de toda la emigración sub-sahariana y la proveniente del Cuerno de África (Somalia, Etiopia y Eritrea) en su viaje invasivo hacia las costas europeas. El drama de Lampedusa se explica en parte por la caótica situación en la que se encuentra Libia.


Si desde luego no hay un culpable de la tragedia, ése es precisamente el que todos los medios de comunicación intentan presentar como tal: el pueblo italiano y por extensión, todos los europeos. Europeos que somos víctimas de las mafias de la inmigración, de su clase política colaboracionista, y de las consecuencias de todo tipo que esta avalancha de ilegales no querida por nosotros y sí organizada por otros. Es una vergüenza los llamamientos a “sensibilizar los corazones de los europeos” como ha hecho algún alto cargo de la iglesia católica. No somos nosotros los que no estamos sensibilizados; son sus gobiernos los que los condenan a la miseria y son las mafias de sus compatriotas las que los explotan y los tratan como ganado humano jugando con su vida y con su muerte.
Una vez más la cobardía y el masoquismo lleva a criminalizar a los que somos las víctimas de este dantesco fenómeno que es la inmigración clandestina y todo la miseria y explotación que lo rodea.


Enric Ravello


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top