divendres, 9 de novembre del 2012

LLIBRES: FRONT A LA CRISI, UN ALTRA EUROPAEn ocasió de la VI Jornada de la prestigiosa revista francesa Synthèse Nationale s'ha publicat un llibre amb opinions i mesures contra l'actual crisi de 30 personalitats del món identitari europeu, entre els quals han tingut la deferència d'incloure'm.
Aquesta és la presentació de l'obra i el llistat dels seus autors

Des de setembre de 2008 una crisi, sens dubte tan greu com la de 1929, asfíxia Europa. França no s'escapa d'aquesta situació cada vegada més preocupant. Cap govern, cap partit del Sistema, sembla capaç d'aportar solucions eficaces per sortir d'aquest marasme. Els pobles europeus no creuen ja en els seus dirigents, però encara, tampoc creuen en el seu futur…
En realitat, aquesta crisi es remunta enrere en el temps. Després de seixanta anys, l'Europa que ens han proposat, o millor que ens han imposat, no és més que un « ersatz » imaginari i realitzat per servils tecnòcratas, desproveïts de qualsevol consciència nacional o identitària, i l'única raó de la qual, en el nostre continent, és la de servir als interessos de la híper-classe mundialista. Han lliurat Europa, i les nacions que la componen, a la voluntat dels depredadors de Goldman & Sachs i d'altres banquers apàtrides.

Però hi ha una altra destinació possible per a Europa? Certament, però Europa ha de trencar ràpidament amb les cadenes que li han imposat. Tot és una qüestió de voluntat.
Aquest llibre no és, ni ho pretén ser, un programa ni un manifest. Hem preguntat a una trentena de personalitats (polítics, escriptors, periodistes, responsables d'associacions…) francesos i europeus, tots ells amb un punt en comú: l'amor a la civilització europea. Cadascun d'ells, amb les seves referències i la seva sensibilitat, ha contestat a les nostre preguntes. Les respostes poden semblar paradoxals, però de totes elles es desprèn una certitut: la fi de la nostra civilització i de la nostra identitat no és irreversible.
Aquest treball per una Europa diferent té la voluntat d'obrir noves vies, vies allunyades tant del liberalisme com del socialisme.
Llistat de col·laboradors:
 Franck Abed, escriptor, Gabriele Adinolfi, escriptor (Roma), Serge Ayoub, President de Troisième Voie, Lionel Baland, periodista (Lieja), Francis Bergeron, escriptor, Thibaut de Chassey, President de Renouveau Français, Pierre Descaves, antic diputat del Front National,Georges Feltin-Tracol, escriptor, André Gandillon, redactor cap de Militant, Nicolas Gauthier, periodista, Olivier Grimaldi, President del Cercle franc-espanyol, Pieter Kerstens, empresari (Brussel·les), Pierre Le Vigan, escriptor, Patrick Parment, periodista, Luc Pécharman, membre del Comitè de la Nouvelle Droite Populaire, Martin Peltier, periodista, Dr Bernard Plouvier, escriptor i assagista Philippe Randa, escriptor, Enric Ravello, responsable de relacions de Plataforma per Catalunya, Alain Renault, antic secretari general del Front National, Jean-Claude Rolinat, escriptor, Marc Rousset, economista, Gilbert Sincyr, antic president del GRECE,Robert Spieler, antic diputat del Front National, Hervé Van Laethem, membre de l'adreça de Nation (Brussel·les), Pierre Vial, President de Terre et Peuple, Gabor Vona, President de Jobbik (Budapest) amb text annexo de Bruno Mégret, fondador del MNR).
Face à la crise :une autre Europe, Editions Els Bouquins de Synthèse Nationale
 Enric Ravello

                                                                 *   *   *   *LIBROS: FRENTE A LA CRISIS, OTRA EUROPA


Con ocasión de la VI Jornada de la prestigiosa revista francesa Synthèse Nationale se ha publicado un libro con opiniones y medidas contra la actual crisis de 30 personalidades del mundo identitario europeo, entre las que han tenido la deferencia de incluirme.
Ésta es la presentación de la obra y el listado de sus autores
Desde septiembre de 2008 una crisis, sin duda tan grave como la de 1929, asfixia Europa. Francia no se escapa de esta situación cada vez más preocupante. Ningún gobierno, ningún partido del Sistema, parece capaz de aportar soluciones eficaces para salir de este marasmo. Los pueblos europeos no creen ya en sus dirigentes, pero aún, tampoco creen en su futuro…
En realidad, esta crisis se remonta atrás en el tiempo. Después de sesenta años, la Europa que nos han propuesto, o mejor que nos han impuesto, no es más que un « ersatz » imaginario y realizado por serviles tecnócratas, desprovistos de cualquier conciencia nacional o identitaria, y cuya única razón de ser, en nuestro continente, es la de servir a los intereses de la híper-clase mundialista. Han entregado Europa, y las naciones que la componen, a la voluntad de los depredadores de Goldman & Sachs y de otros banqueros apátridas.
Pero ¿Hay otro destino posible para Europa? Ciertamente, pero Europa debe romper rápidamente con los grilletes que le han impuesto. Todo es una cuestión de voluntad.
Este libro no es,  ni lo pretende ser, un programa ni un manifiesto. Hemos preguntado a una treintena de personalidades (políticos, escritores, periodistas, responsables de asociaciones…) franceses y europeos, todos ellos con un punto en común: el amor a la civilización europea. Cada uno de ellos, con sus referencias y su sensibilidad, ha contestado a nuestra preguntas.  Las respuestas pueden parecer paradójicas, pero de todas ellas se desprende una certitud: el fin de nuestra civilización y de nuestra identidad no es irreversible
Este trabajo por una Europa diferente tiene la voluntad de abrir nuevas vías, vías alejadas tanto del liberalismo como del socialismo.
Listado de colaboradores :
Franck Abed, escritor, Gabriele Adinolfi, escritor (Roma), Serge Ayoub, Presidente de Troisième Voie, Lionel Baland, periodista (Lieja), Francis Bergeron, escritor, Thibaut de Chassey, Presidente de Renouveau français, Pierre Descaves, antiguo diputado del Front National, Georges Feltin-Tracol, escritor, André Gandillon, redactor jefe de Militant,Nicolas Gauthier, periodista, Olivier Grimaldi, Presidente del Círculo franco-español,Pieter Kerstens, empresario (Bruselas), Pierre Le Vigan, escritor, Patrick Parment, periodista, Luc Pécharman, miembro del Comité de la Nouvelle Droite Populaire, Martin Peltier, periodista, Dr Bernard Plouvier, escritor y ensayista Philippe Randa, escritor,Enric Ravello, responsable de relaciones de Plataforma por Cataluña, Alain Renault, antiguo secretario general del Front national, Jean-Claude Rolinat, escritor, Marc Rousset, economista, Gilbert Sincyr, antiguo presidente del GRECE, Robert Spieler, antiguo diputado del Front National, Hervé Van Laethem, miembro de la dirección de Nation (Bruselas), Pierre Vial, Presidente de Terre et peuple, Gabor Vona, President de Jobbik (Budapest) con texto anexo de Bruno Mégret, fondador del MNR)
Face à la crise :une autre Europe, Ediciones Les Bouquins de Synthèse nationale.
Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top