dilluns, 15 d’octubre del 2012

LA YIHAD DELS BOSCOS. AL-QAEDA INCENDIA EL NOSTRE PATRIMONI ECOLÒGIC

Nombroses agències de notícies russes van recollir les declaracions de Alexandr Bórtnikov, director del FSB –el servei d'intel·ligència rus– en les quals acusava a l'organització islamista Al-Qaeda d'estar darrere dels incendis que aquest estiu han assolat gran part del sud d'Europa. Segons el cap de la intel·ligència russa, aquesta tàctica d'Al-Qaeda s'inclou dins de la seva nova estratègia anomenada “mil picades”, en aquest context “els focs en boscos de la Unió Europea han de considerar-se com una de les noves formes d'actuar d'Al-Qaeda. Amb aquesta estratègia, pot infligir un gran dany en l'economia i en la moral de la població sense una preparació seriosa, equip tècnic o un gran finançament”.
Després de conèixer estar declaracions, el coordinador del Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF), Nikolái Shmatkov, va assegurar que “no té ni el més mínim dubte que el motiu dels incendis en el Mediterrani és el factor humà. El 90 per cent dels incendis són culpa de l'home”, però respecte a la possible implicació d'Al-Qaeda va afegir “en quina mesura està implicat en això Al-Qaeda... Per què necessiten dirigir la seva força contra els espanyols i grecs, i no contra els americans, no puc dir-ho. Sóc escèptic sobre aquest tema”. El problema de Shmatkov és que segueix creient la llegenda que Al-Qaeda és una organització aliena als interessos americans; precisament el que assenyala és una nova prova de la implicació d'Al-Qaeda en aquests atemptats ecològics. Els incendis tenen una acció definitiva en el preu de la borsa dels anomenats “futures” de les “commodites” agrícoles (el gran mercat del gra), fins a tal punt que les males collites russes de 2010 van tenir un efecte directe sobre l'explosió de les anomenades “primaveres àrabs”. La variació en aquests mercats de “futures” ha provocat guanys milionaris a inversors nord-americans i saudites, que precisament dels dos països que han creat i finançat a Al-Qaeda, amb el que es tanca el cercle. Perquè, contràriament al que diu Shmatkov, Al-Qaeda és una organització al servei d'interessos americans i saudites i per tant contraria als països del sud d'Europa, víctimes d'aquests incendis.
Sens dubte un altre dels motius darrere d'aquests incendis és el símbol de el “desert contra el bosc”. El wahabismo salafista es basa en l'odi a la diversitat i la imposició d'un model únic en el religiós, el cultural, i també l'ecològic. No és d'estranyar que Al-Qaeda i el seu malaltís islamisme volen atemptar contra els boscos europeus –el nostre patrimoni ecològic i també cultural- per estendre el desert, aquest desert d'intolerància i fanatisme islamista que ells mateixos representen.
Serveixi aquest article per seguir reclamant les més dures penes a tots aquells culpables d'atemptar contra els nostres boscos o contra qualsevol altre element del nostre patrimoni ecològic.

Enric Ravello

LA YIHAD DE LOS BOSQUES. AL QAEDA INCENDIA NUESTRO PATRMONIO ECOLÓGICO


Numerosas agencias de noticias rusas recogieron las declaraciones de Alexandr Bórtnikov, director del FSB –el servicio de inteligencia ruso– en las que acusaba a la organización islamista Al-Qaeda de estar detrás de los incendios que este verano han asolado gran parte del sur de Europa. Según el jefe de la inteligencia rusa, esta táctica de Al Qaeda se incluye dentro de su nueva estrategia llamada “mil picaduras”, en este contexto  “los fuegos en bosques de la Unión Europea deben considerarse como una de las nuevas formas de actuar de Al Qaeda. Con esta estrategia, puede infligir un gran daño en la economía y en la moral de la población sin una preparación seria, equipo técnico o una gran financiación”.
Después de conocer estar declaraciones, el coordinador del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Nikolái Shmatkov,   aseguró que “no tiene ni la más mínima duda de que el motivo de los incendios en el Mediterráneo es el factor humano. El 90 por ciento de los incendios son culpa del hombre”, pero respecto a la posible implicación de Al Qaeda añadió “en qué medida está implicado en esto Al Qaeda... Por qué necesitan dirigir su fuerza contra los españoles y griegos, y no contra los americanos, no puedo decirlo. Soy escéptico al respecto”.   El problema deShmatkov es que sigue creyendo la leyenda de que Al Qaeda es una organización ajena a los intereses americanos; precisamente lo que señala es una nueva prueba de la implicación de Al Qaeda en estos atentados ecológicos. Los incendios tienen una acción definitiva en el precio de la bolsa de los llamados “futures” de las “commodites” agrícolas (el gran mercado del grano), hasta tal punto que las malas cosechas rusas de 2010 tuvieron un efecto directo sobre la explosión de las llamadas “primaveras árabes”. La variación en esos mercados de “futures”  ha provocado ganancias millonarias a inversores norteamericanos y saudíes, que precisamente de los dos países que han creado y financiado a Al Qaeda, con lo que se cierra el círculo. Porque, contrariamente a lo que dice Shmatkov, Al Qaeda es una organización al servicio de  intereses americanos y saudíes y por lo tanto contraria a de los países del sur de Europa, víctimas de esos incendios.
Sin duda otro de los motivos detrás de estos incendios es el símbolo del “desierto contra el bosque”.  El wahabismo salafista se basa en el odio a la diversidad y la imposición de un modelo único en lo religioso, lo cultural, y también lo ecológico. No es de extrañar que Al Qaeda y su enfermizo islamismo quieren atentar contra los busques europeos –nuestro patrimonio ecológico y también cultural- para extender el desierto,  ese desierto de intolerancia y fanatismo islamista que  ellos mismo representan.
Sirva este artículo para seguir reclamando las más duras penas a todos aquellos culpables de atentar contra nuestros bosques o contra cualquier otro elemento de nuestro patrimonio ecológico.


Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top