dijous, 28 de juny del 2012

EURO 2012: QUAN EL CIRC NO ÉS INNOCU

Pa i circ, la fórmula és vella però efectiva. I com menys pa, més circ, ho estem comprovant aquests últims anys amb una autèntic bombardeig de retransmissions esportives i el progressiu augment del temps dedicat a aquestes qüestions en els informatius de totes les cadenes. El pa escasseja però el circ està assegurat. Aquesta creixent importància del sport-espectacle no tindria més problema si no fora per la seua clara finalitat anestesiant i narcotitzant sobre una població que en condicions normals hauria provocat ja esclats socials i hagués posat en greus destrets a la classe política la nefasta gestió de la qual ens ha portat al desastre actual.

No obstant això el pitjor del circ no és la seua funció narcotitzant –de per si mateix greu – sinó la manipuladora i alienant. És a dir la seua funció de mecanisme de propaganda en mans de les elites mundialistes per reforçar el seu discurs i el seu monopoli del poder. El futbol –principal espectacle de masses– ha segut un clar exemple d'aquesta funció instrumentalitzadora i manipuladora del discurs “oficial”. Les últimes tres dècades han segut una tremenda i orquestrada campanya publicitària en la qual el futbol s'ha usat com a pantalla amb la qual vendre la idea d'una Europa “multirracial”.


Anem a posar una data, un lloc i un partit concret: ens referim a la final de l'Europa de 1984 al parc dels Prínceps de París, entre Espanya i França. El vencedor el –llavors sí– equip gal, representava a un país que fins llavors havia segon en la segona fila futbolística. França, guanyava per primera vegada en la seua història un gran campionat. Fins a aquesta data els jugadors de la selecció francesa hi havien estat formada per jugadors autòctons, amb anecdòtiques excepcions com Tresor o Tigana, que no la convertien en una selecció “multicultural”, com tampoc  el va ser el Portugal d'Eusebio. En aquells anys la immigració a França començava a generar un rebuig important en gran part de la població i s'assistia a la irrupció electoral del Front National. Per a les ments pensants del políticament correcte, l'equació tenia una fàcil solució: França es convertiria en una potència futbolística a força de construir una selecció amb immigrants que fos capaç de conjuminar a autòctons i alógens. L'operació es va engegar i va culminar amb la final del Mundial del 98 organitzat i bestiar per França, en una final contra Brasil, en la qual molts encara es preguntar per la cridanera deixadesa de l'equip sud-americà en un partit de tal importància esportiva. Era com si el guió estigués ja escrit i ningú pogués eixir-se del marcat. El guió incloïa –les nostres retines encara ho recorden– que la celebració del triomf “francès” tingués tota l'escenografia pròpia de la “nova França multirracial” amb banderes tricolors combinades amb algerianes, marroquines i senegaleses juntes i en harmonia pels Camps Elíseos.
Aquesta enorme campanya d'alienació ideològica, va ser identificada com a tal per una persona de la visió i la capacitat d'anàlisi de Jean Marie Le Pen, que va denunciar immediatament aquesta estratagema i va declarar repetides vegades: “aquesta selecció no representa a França”, sent constant des d'aquesta data la denúncia del FN a l'equip africà vestit de blau que diu representar a França.

Després es va repetir la mateixa operació a Anglaterra, on la presència del primer jugador “de color”, John Barnes, va provocar algunes reaccions en contra, però que a partir d'aquest moment s'ha convertit en un equip amb un creixent nombre d'extraeuropeus en detriment d'una menor presència d'anglosaxons. A poc a poc van ser “caient” la resta de seleccions d'Europa occidental: Països Baixos, Bèlgica, Portugal, Noruega, Suècia, etc, etc.
Si be el Mundial de 2006 va ser un cop per a la propaganda “multiculturalista”, quan una Itàlia encara europea va vèncer a una França que a més de multirracial  va demostrar ser un equip de violents maleducats, a partir d'aquesta data la “ofensiva” es va centrar en les dues seleccions europees que més triomfs futbolístics tenien i tenen: Alemanya i la pròpia Itàlia.
Va ser en el Mundial de Sud-àfrica quan es va presentar a so de bombo i platerets, amb pesada insistència de tota la premsa mundial la “nova Alemanya multirracial”, una peça cobejada que calia exhibir de forma obsessiva. I encara que la “Alemanya  multirracial” fes un paper gris i trist enfront dels continus èxits de l'Alemanya alemanya, els mitjans no es van cansar de lloar el joc “alegre i imaginatiu” de l'Alemanya multicolor enfront de l'anterior joc tosc i robotitzat de l'Alemanya “teutónica” que “només” havia segut  capaç d'aconseguir tres campionats del món. És difícil ser més imbècil.
Itàlia “va caure” més recentment, en concret aquesta Eurocopa 2012 ha estat la posada oficial en escena de la squadra non solo azzurra ma anche multicolore. El seu símbol: Balotelli, un jugador permanentment enfadat, molt inferior a altres davanters italians com van ser Paolo Rossi  o Sandro Altobelli, però al que se li dóna una constant manyaga mediàtica. Darrere de la promoció deBalotelli el sinistre Mario Monti i la seua intenció d'aprofitar un èxit esportiu de la “nova” Itàlia per reformar la llei de nacionalitat i permetre l'accés a la mateixa a milions d'extraeuropeus que vagabundegen pel país transalpí.
Així les coses, ara com ara l'única selecció europea de primer nivell formada només per jugadors autòctons és Espanya. Com a tal, l'equip espanyol s'ha convertit en la referència de tots els identitaris europeus, el propi Le Pen, Filip Dewinter i altres líders europeus han manifestat els seus desitjos que la selecció espanyola s'alce amb el triomf en aquesta Eurocopa 2012. De la mateixa manera el Athletic de Bilbao, l'únic equip que encara forma la seua plantilla seguint criteris d'arrelament, ha de convertir-se en el club de referència de tots els que defensem una Europa identitària.
Parlem de símbols, i sabem, tal com indiqués el genial psicoanalista suís Carl Gustav Jung, de quina forma actuen els símbols sobre l'inconscient col·lectiu. Ho sabem nosaltres i ho saben els ideòlegs del cosmopolitisme mundialista. Per això el títol d'aquest article.

Enric Ravello

                                                                         


EURO 2012: CUANDO EL CIRCO NO ES INOCUO

Pan y circo, la fórmula es vieja pero efectiva.  Y cuanto menos pan, más circo, lo estamos comprobando estos últimos años con una auténtico bombardeo  de retransmisiones deportivas y el progresivo aumento del tiempo dedicado a estas cuestiones en los informativos de todas las cadenas.  El pan escasea pero el circo está asegurado.   Esta creciente importancia del deporte-espectáculo no tendría más problema si no fuera por su clara finalidad anestesiante y narcotizante sobre una población que en condiciones normales habría provocado ya estallidos sociales y hubiera puesto en graves aprietos a la clase política cuya nefasta gestión nos ha llevado al desastre actual.
Sin embargo lo peor del circo no es su función narcotizante –de por sí grave – sino la manipuladora y alienante. Es decir su función de mecanismo de propaganda en manos de las elites mundialistas para reforzar su discurso y su monopolio del poder. El fútbol –principal espectáculo de masas– ha sido un claro ejemplo de esa función instrumentalizadora y manipuladora del discurso “oficial”. Las últimas tres décadas han sido una tremenda y orquestada campaña publicitaria en la que el fútbol se ha usado como pantalla con la que vender la idea de una Europa “multirracial”.
Vamos a poner una fecha, un lugar y un partido concreto: nos referimos a la final de la Europa de 1984 en el parque de los Príncipes de París, entre España y Francia. El vencedor el –entonces sí– equipo galo,  representaba a un país que hasta entonces había estado en la segunda fila futbolística. Francia, ganaba por primera vez en su historia un gran campeonato. Hasta esa fecha los jugadores de la selección francesa había estado formada por jugadores autóctonos, con anecdóticas excepciones como Tresor oTigana, que no la convertían en una selección “multicultural”, como tampoco lo fue el Portugal de Eusebio.  En aquellos años la inmigración en Francia empezaba a generar un rechazo importante en gran parte de la población y se asistía a la irrupción electoral del Front National. Para las mentes pensantes de lo políticamente correcto, la ecuación tenía una fácil solución: Francia se convertiría en una potencia futbolística  a base de construir una selección con inmigrantes que fuese capaz de aunar a autóctonos y alógenos. La operación se puso en marcha y culminó con la final del Mundial del 98 organizado y ganado por Francia, en una final contra Brasil, en la que muchos aún se preguntar por la llamativa dejadez del equipo sudamericano en un partido de tal importancia deportiva. Era como si el guión estuviera ya escrito y nadie pudiera salirse de lo marcado. El guión incluía –nuestras retinas aún lo recuerdan– que la celebración del triunfo “francés” tuviese toda la escenografía propia de la “nueva Francia multirracial” con banderas tricolores combinadas con argelinas, marroquíes y senegalesas juntas y en armonía por los Campos Elíseos.
Esta enorme campaña de alienación ideológica, fue identificada como tal por una persona de la visión y la capacidad de análisis deJean Marie Le Pen, que denunció inmediatamente esta estratagema y declaró repetidas veces: “esa selección no representa a Francia”, siendo constante desde esa fecha la denuncia del FN a el equipo africano vestido de azul que dice representar a Francia.
Después se repitió la misma operación en Inglaterra, donde la presencia del primer jugador “de color”, John Barnes, provocó algunas reacciones en contra, pero que a partir de ese momento se ha convertido en un equipo con un creciente número de extraeuropeos en detrimento de una menor presencia de anglosajones. Poco a poco fueron “cayendo” el resto de selecciones de Europa occidental: Países Bajos, Bélgica, Portugal, Noruega, Suecia, etc, etc.
Si bien el Mundial de 2006 fue un golpe para la propaganda “multiculturalista”, cuando una Italia todavía europea venció a una Francia que además de multirracial demostró ser un equipo de violentos maleducados, a partir de esa fecha la “ofensiva” se centró en las dos selecciones europeas que más triunfos futbolísticos tenían y tienen:  Alemania y la propia Italia.
Fue en el Mundial de Sudáfrica cuando se presentó a bombo y platillo, con machacona insistencia de toda la prensa mundial la “nueva Alemania multirracial”, una pieza codiciada que  había que exhibir de forma obsesiva. Y aunque la “Alemania multirracial” hiciera un papel gris y triste frente a los continuos éxitos de la Alemania alemana, los medios no se cansaron de alabar el juego “alegre e imaginativo” de la Alemania multicolor frente al anterior juego tosco y robotizado de la Alemania “teutónica” que “sólo” había sido capaz de lograr tres campeonatos del mundo. Es difícil ser más imbécil.
Italia “cayó” más recientemente, en concreto esta Eurocopa 2012 ha sido la puesta oficial en escena de la squadra non solo azzurra ma anche multicolore. Su símbolo: Balotelli, un jugador permanentemente enfadado, muy inferior a otros delanteros italianos como  fueron Paolo Rossi o Sandro Altobelli, pero al que se le da un constante mimo mediático.  Detrás de la promoción deBalotelli el siniestro Mario Monti y su intención de aprovechar un éxito deportivo de la “nueva” Italia para reformar la ley de nacionalidad y permitir el acceso a la misma a millones de extraeuropeos que vagabundean por el país transalpino.
Así las cosas, hoy por hoy la única selección europea de primer nivel formada sólo por jugadores autóctonos es España. Como tal, el equipo español se ha convertido en la referencia de todos los identitarios europeos, el propio Le Pen, Filip Dewinter y otros líderes europeos han manifestado sus deseos de que la selección española se alce con el triunfo en esta Eurocopa 2012. Del mismo modo el Atheltic de Bilbao, el único equipo que todavía forma su plantilla siguiendo criterios de arraigo, debe convertirse en el club de referencia de todos los que defendemos una Europa identitaria. 
Hablamos de símbolos, y sabemos, tal como indicara el genial psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, de qué forma actúan los símbolos sobre el inconsciente colectivo.  Lo sabemos nosotros y lo saben los ideólogos del cosmopolitismo mundialista. Por eso el título de este artículo.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top