dilluns, 7 de maig del 2012

GRÈCIA NO S'AGENOLLA

El cop d'estat donat per Lucas Papademos -antic empleat de Goldman & Sachs i exvicepresident del Banc Central Europeu (BCE)- i els seus tecnòcrates pagats per l'alta finança, va perdre anit tota legitimitat. Els partits submissos a les ordres de la Troica no aconsegueixen majoria al nou Parlament grec i tindran dificultats per formar govern, a més de sofrir un gran revés electoral. Els conservadors de Nova Democràcia (ND) són la força més votada però només aconsegueixen un pingüe 18,8% mentre que els socialistes del PASOK es queden en tercer lloc amb un trist 13,19%. Els 108 diputats conservadors i els 41 socialistes no tindran majoria al nou Parlament i només podran formar un govern de minoria amb suports puntuals, suport que ja li ha negat la coalició d'esquerra radical, Syriza, que amb les seues 52 diputats és la segona força política del país. Possiblement ND i el PASOK busquen el seu tercer aliat en els Grecs Independents (GI), una escissió nacionalista i dretana de ND que aconsegueix el 10,3% dels vots i 30 diputats, encara que el seu líder no sembla molt disposat a això.
No obstant això, la notícia que ha ocupat la primera plana de la premsa europea i mundial és el 6,97% i la irrupció en l'hemicicle d'Atenes dels 21 diputats de la formació Alba Daurada (AD), que ha basat la seua campanya electoral en una oberta i radical oposició a les mesures de retallades i a la invasió migratòria que està sofrint Grècia en els últims anys.
Els arguments de la premsa “oficial” són tan alarmistes com a buits de continguts, i recorren a l'habitual desqualificació davant la seua incapacitat per entendre - i menys encara explicar- un fenomen polític que ha aconseguit el 7% dels vots grecs, sense la menor presència en els debats oficials, i amb una campanya mediàtica constant en contra seua, com ha declarat el seu líder Nikos Michaloliakos “la premsa ens ha atacat però els hem vençut”, aquesta premsa hauria de prendre nota que les seves patètiques desqualificacions assorteixen l'efecte contrari al que els periodistes-censors esperen. Una premsa a la qual el líder de AD no sembla tenir por “vaig a enfrontar-me a la tirania dels mitjans de comunicació”, va declarar poc després de saber-se els resultats dels comicis.
Alba Daurada, més enllà de les formes i de la seua posada en escena, representa la resposta, i a més la iconografia que li envolta permet pensar al cabrejat elector grec que AD complirà amb les seues promeses d'oposició radical a la Troica financera i les seues titelles d'Atenes. Una sensació que no ha segut capaç de generar LAOS, l'altra formació identitària que es queda fora del Parlament en faltar-li una desena per aconseguir el 3% necessari, aquesta desena li fer perdre tots els seus diputats, i confiar l'existència del partit a la labor que fa el seu diputat europeu. LAOS, com vam dir en un anterior article d'aquest blog, va jugar a suavitzar el seu missatge sobre immigració i va cometre el fatídic error de romandre uns mesos al govern de Papademos. Gens semblat a AD que arriba demanant responsabilitats als polítics culpables de la crisi “a aquells que han traït al meu país, els ha arribat l'hora de tenir por”, frase de Michaloliakos que diversos periòdics han tergiversat com “ha arribat l'hora de la por”, que òbviament no és el mateix.
Michaloliakos ha afirmat que la seua formació “lluités dins i fora del Parlament” en defensa dels grecs contra les polítiques que porten a la ruïna a aquest país, on ha augmentat espectacularment el nombre de nens abandonat o morts per la gana. “Tots els immigrants anés de la meua casa. Grècia per als grecs”, també en aquest tema el líder de AD és clar i contundent.
Avui comença una nova etapa en la mil·lenària història de Grècia, esperem que signifique el alba per als grecs i l'ocàs per als especuladors i els polítics còmplices.
Enric RavelloGRECIA NO SE ARRODILLA

El golpe de Estado dado por Lucas Papademos -antiguo empleado de Goldman & Sachs y ex vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE)- y sus tecnócratas pagados por la alta finanza, perdió anoche toda legitimidad. Los partidos sumisos a las órdenes de la Troika no logran mayoría en el nuevo Parlamento griego y tendrán dificultades para formar gobierno, además de sufrir un gran revés electoral. Los conservadores de Nueva Democracia (ND) son la fuerza más votada pero sólo logran un pingüe 18,8% mientras que los socialistas del PASOK se quedan en tercer lugar con un triste 13,19%. Los 108 diputados conservadores y los 41 socialistas no tendrán mayoría en el nuevo Parlamento y sólo podrán formar un gobierno de minoría con apoyos puntales, apoyo que ya le ha negado la  coalición de izquierda radical, Syriza, que con sus 52 diputados es la segunda fuerza política del país. Posiblemente ND y el PASOK busquen su tercer aliado en los Griegos Independientes (GI), una escisión nacionalista y derechista de ND que logra el 10,3% de los votos y 30 diputados, aunque su líder no parece muy dispuesto a ello.
Sin embargo la noticia que ha ocupado la primera plana de la prensa europea y mundial es el 6,97% y la irrupción en el hemiciclo de Atenas de los 21 diputados de la formación Amanecer Dorado (AD), que ha basado su campaña electoral en una abierta y radical oposición a las medidas de recortes y a la invasión migratoria que está sufriendo Grecia en los últimos años. 
Los argumentos de la prensa “oficial” son tan alarmistas como vacíos de contenidos, y recurren a la habitual descalificación ante su incapacidad para entender - y menos aún explicar- un fenómeno político que ha logrado el 7% de los votos griegos, sin la menor presencia en los debates oficiales, y con una campaña mediática constante en su contra, como ha declarado su líder Nikos Michaloliakos “la prensa nos ha atacado pero les hemos vencido”, esa prensa debería tomar nota de que sus patéticas descalificaciones surten el efecto contrario al que los periodistas-censores esperan. Una prensa a la que el líder de AD no parece tener miedo “voy a enfrentarme a la tiranía de los medios de comunicación”, declaró al poco de saberse los resultados de los comicios.
Amanecer Dorado, más allá de las formas y de su puesta en escena, represente la respuesta, y además la iconografía que le rodea permite pensar al cabreado elector griego que AD cumplirá con sus promesas de oposición radical a la Troika financiera y sus títeres de Atenas. Una sensación que no ha sido capaz de generar LAOS, la otra formación identitaria que se queda fuera del Parlamento al faltarle una décima para lograr el 3% necesario, esa décima le hacer perder todos sus diputados, y confiar la existencia del partido a la labor que haga su diputado europeo. LAOS, como dijimos en un anterior artículo de este blog, jugó a suavizar su mensaje sobre inmigración y cometió el fatídico error de permanecer unos meses en el gobierno de Papademos. Nada parecido a AD que llega pidiendo responsabilidades a los políticos culpables de la crisis “a aquellos que han traicionado a mi país, les ha llegado la hora de tener miedo”, frase de Michaloliakos que varios periódicos han tergiversado como “ha llegado la hora del miedo”, que obviamente no es lo mismo.
Michaloliakos ha afirmado que su formación “luchara dentro y fuera del Parlamento” en defensa de los griegos contra las políticas que llevan a la ruina a ese país, donde ha aumentado espectacularmente el número de niños abandonado o muertos por el hambre. “Todos los inmigrantes fuera de mi casa. Grecia para los griegos”, también en este tema el líder de AD es claro y contundente.
Hoy empieza una nueva etapa en la milenaria historia de Grecia, esperemos que signifique  el amanecer para los griegos y el ocaso para los especuladores y los políticos cómplices.
Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top