diumenge, 22 d’abril del 2012

CONSIDERACIONS SOBRE LES ELECCIONS PRESIDENCIALS FRANCESES (IV)

L'última setmana de campanya electoral ha marcat un canvi significatiu en la tendència de les enquestes d'intenció de vot. Nicolas Sarkozy, passat el “efecte Merah”, baixa diversos punts i queda en desavantatge enfront de François Hollande, que ara es presenta com el guanyador de la segona volta. Són varis els errors comesos per Sarkzozy en aquests dies, un d'ells va ser l'ocultar el rellotge de prop de 500.000 euros quan donava les mans massivament a la eixida d'un dels seus mítings; potser no es fiava dels seus propis seguidors, i és que ja se sap “pensa el lladre que tots són de la seua condició”.
El més interessant és el repunt de Marine Le Pen en les enquestes publicades. Si fa uns deu dies se situava en el 13%, ara està prop del 17% i recupera la tercera plaça, que momentàniament li havia arrabassat el candidat del Front d'Esquerra, Mélenchon, que també segueix augmentant la seua popularitat encara que de forma més lenta.
L'augment d'aquests 4 punts té una sola i clara explicació: Marine Le Pen ha canviat la seua tàctica, ha radicalitzat el seu discurs, ha recuperat la confrontació oberta amb el sistema i s'ha presentat com l'alternativa radical al políticament establert, deixant al marge “desdiabolitzacions” i posicions timoratas. Un canvi tàctic, en el qual ha tingut molt a veure la vella guàrdia del Front National capitanejada pel propi Jean Marie Le Pen, que li ha permès recuperar vot anti-immigració que s'anava a Sarkozy i  el vot obrer social i anti-sistema que s'anava cap aMèlenchon
Sóc la candidata antisistema”, ha declarat clarament Marine aquesta setmana que es tancava amb el apoteòsic acte de tancament de campanya en el Zénith de París davant 8.000 persones. Amb aquestes declaracions Le Pen abandonava qualsevol veleitat “moderada” per situar-se clara i rotundament tant front a la dreta com a l’esquerra. Aquesta rotunditat ha tingut la seua conseqüència lògica per part del sistema, que ha apuntat amb tota la seua artilleria mediàtica contra Marine, “si el sistema m'ataca és perquè sóc la candidata antisistema”, ha segut la seua resposta. Un episodi que deixa pocs dubtes sobre la posició de Marine Le Pen ha segut la seua confrontació amb la principal organització jueva en sòl francès, la Lliga Contra la Difamació i l'Antisemitisme (LICRA) a la qual Marine va acusar de desviar els diners públics que li dóna l'Estat francès. Doncs bé, part d'aquests diners ho han usat per muntar un vídeo contra Marine Le Pen en el qual se li acusa (?) de ser hereva de les posicions ideològica del seu pare.
Marine Le Pen apareix ja com la candidata més valorada pels joves gals –el que assenyala un futur prometedor pel FN- i entre els obrers que valoren altament el seu discurs social, anticapitalista, antiglobalitzador, proteccionista, i en el qual s'atreveix a denunciar obertament a la banca internacional com la causant de la crisi econòmica actual.
Clara i rotunda és l'entrevista que apareix en Nouvel Observateur amb data del 17 d'abril, en la qual Marine ratifica totes les seues posicions en política internacional, entrat de ple en temes sobre els quals encara no s'havia pronunciat clarament: insisteix en el seu acostament a la Rússia de Putin, demana de nou la eixida de l'OTAN, s'oposa rotundament a qualsevol agressió contra Iran, declara que reconeixeria a Palestina com a Estat, afirma que rebria al Dalai-Lama sense importar-le la reacció de Xina, nega l'entrada de Turquia en la UE, i denuncia la manipulació mediàtica sobre la Síria d'Al-Assad.
Demà a la nit sabrem els resultats de la primera volta d'aquestes eleccions presidencials. Per la nostra banda només queda manifestar el nostre suport a Marine Le Pen, i esperar que el vot ocult i el suport mediàtic de persones tan estimades a França com Brigitte Bardot, facin possible que Marine segueixa avançant en la carrera presidencial. Encara que com diu la pròpia Brigitte Bardot: “Potser Marine no guanyarà aquesta vegada, però sí més tard, quan estiguem dins d'una vorágine de desesperança”.

Enric Ravello

                                              *    *    *    *

CONSIDERACIONES SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES FRANCESAS (IV)


La última semana de campaña electoral ha marcado un cambio significativo en la tendencia de las encuestas de intención de voto. Nicolas Sarkozy, pasado el “efecto Merah”, baja varios puntos y queda en desventaja frente a Francois  Hollande, que ahora se presenta como el ganador de la segunda vuelta. Son varios los errores cometidos por Sarkzoy en estos días, uno de ellos fue el ocultar el reloj de cerca de 500.000 euros cuando daba las manos masivamente a la salida de uno de sus mítines; quizás no se fiaba de sus propios seguidores, y es que ya se sabe “piensa el ladrón que todos son de su condición”.
Lo más interesante es el repunte de Marine Le Pen en las encuestas publicadas. Si hace unos diez días se situaba en el 13%, ahora está cerca del 17% y recupera la tercera plaza, que momentáneamente  le había arrebatado el candidato del Frente de Izquierda, Mélenchon, que también sigue aumentando su popularidad aunque de forma más lenta.
El aumento de estos 4 puntos tiene una sola y clara explicación: Marine Le Pen ha cambiado su táctica, ha radicalizado su discurso, ha recuperado la confrontación abierta con el sistema y se ha presentado como la alternativa radical a lo políticamente establecido, dejando al margen “desdiabolizaciones” y posiciones timoratas. Un cambio táctico, en el que ha tenido mucho que ver la vieja guardia del Front National capitaneada por el propio Jean Marie Le Pen,  que le ha permitido recuperar voto anti-inmigración que se iba a Sarkozy y  voto obrero social y anti-sistema que se iba hacia Mèlenchon
Soy la candidata antisistema”, ha declaro claramente Marine esta semana que se cerraba con el apoteósico acto de cierre de campaña en el Zénith de París ante 8.000 personas. Con estas declaraciones Le Pen abandonaba cualquier veleidad “moderada” para situarse clara y rotundamente tanto frente derecha e izquierda. Esta rotundidad ha tenido su consecuencia lógica por parte del sistema, que ha apuntado con toda su artillería mediática contra Marine, “si el sistema me ataca es porque soy la candidata antisistema”, ha sido su respuesta.  Un episodio que deja pocas dudas sobre la posición de Marine Le Pen ha sido su confrontación con la principal organización judía en suelo francés, la Liga Contra la Difamación y el Antisemitismo (LICRA) a la que Marine acusó de desviar el dinero público que le da el Estado francés.  Pues bien, parte de ese dinero lo han usado para montar un vídeo contra Marine Le Pen en el que se le acusa (?) de ser heredera de las posiciones ideológica de su padre.
Marine Le Pen aparece ya como la candidata más valorada por los jóvenes galos –lo que señala un futuro prometedor para el FN- y entre los obreros que valoran altamente su discurso social, anticapitalista, antiglobalizador, proteccionista, y en el que se atreve a denunciar abiertamente a la banca internacional como la causante de la crisis económica actual.
Clara y rotunda es la entrevista que aparece en Nouvel Observateur con fecha del 17 de abril,  en la que Marine ratifica todas sus posiciones en política internacional, entrado de lleno en temas sobre los que aún no se había pronunciado claramente: insiste en su acercamiento a la Rusia dePutin, pide de nuevo la salida de la OTAN, se opone rotundamente a cualquier agresión contra Irán, declara que reconocería a Palestina como Estado, afirma que recibiría al Dalai-Lama sin importarle la reacción de China, niega la entrada de Turquía en la UE, y denuncia la manipulación mediática sobre la Siria de Al-Assad.
Mañana por la noche sabremos los resultados de la primera vuelta de estas elecciones presidenciales.  Por nuestra parte sólo queda manifestar nuestro apoyo a Marine Le Pen, y esperar que el voto oculto y el apoyo mediático de personas tan queridas en Francia comoBrigitte Bardot, hagan posible que Marine siga adelante en la carrera presidencial.  Aunque como dice la propia Brigitte Bardot: “Quizá Marine no ganará esta vez, pero sí más tarde, cuando estemos dentro de una vorágine de desesperanza”.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top