dilluns, 9 d’abril del 2012

EL QUE ANUNCIA EL CAS BOSSI

Umberto Bossi ha presentat la seua dimissió irrevocable com a secretari federal de la Lega Nord, encara que el Consell Federal del partit li ha nomenat President Federal i per tant tutelarà al triumvirat composat per Roberto Calderoni, Roberto Maroni i Manuela del Lago, que dirigirà des d'ara el partit. Aquesta va ser la seua resposta a les acusacions aparegudes en premsa en la qual se li acusava de desviar fons públics per a l'ús privat dels mateixos per la seua banda i la de la seua família, en l'acusació també figurava el nom del tresorer Francesco Belsito, qui igualment ha dimitit de la directiva leghista.

De moment les acusacions contra Bossi -molt menors del que habitualment ens tenen acostumats els polítics italians- no han passat de l'estat d'investigació i encara no s'ha obert el corresponent judici, ni molt menys s'ha decretat sentència sobre les mateixes. La dimissió és una reacció positiva –tan difícil de veure en altres formacions- l'adhesió dels dirigents i militants de la Lega Nord un bon indici, esperem que el final judicial siga positiu. En cas que es confirmen aquestes malversacions serem els primers a assenyalar-les com a condemnables, intolerables i inacceptables, més encara en el cas de tractés d'una persona com Umberto Bossi, els errors de la qual donen lloc a un desprestigio general del moviment identitari i faciliten sobre manera l'estratègia que el colpista Monti i els seus foscos tecnòcratas estan desenvolupant a Itàlia.
Monti a la recerca de la legitimitat política.
 Mario Monti sap que es va convertir en Primer Ministre d'Itàlia de forma “irregular”, en definitiva, un cop d'estat organitzat per Goldman Sachs i l'alta finança, difícilment justificable davant l'opinió pública. Per aquest motiu Monti va anunciar que la seua presidència seria “provisional” i que en 2013 convocaría eleccions legislatives, amb les quals es pretén retornar la normalitat i legitimitat democràtica a Itàlia.
Davant aquesta circumstàncies, Monti i el seu lobby financer va decidir fa mesos no córrer el risc de perdre el poder, sinó –al contrari- dotar-li de legitimitat i contingut polític. Així Monti va anunciar que es presentarà com a candidat a aquesta cita electoral, ara només queda veure què partit posaria la dosi política necessària perquè el còctel que prepara Monti siga digerible pels italians. El primer a presentar-se per a aquest paper, no podria ser un altre que el pluricamaleó Gianfranco Fini que va posar al seu micropartit Futur i Llibertat d'Itàlia (FLI) a la disposició de Monti, no és d'estranyar que en les enquestes publicades aquest mes, Fini aparegui com el polític (sic) pitjor valorat d'Itàlia. Monti va acceptar, però en els seus càlculs, el FLI no era suficient així que va llançar una gran operació per ampliar el seu espectre de suport. Operació que s'està saldant amb rotund èxit, en primer lloc ha estat el centre-esquerra del Partit Democràtic (PD) el que s'ha posat darrere de Monti, els hereus del PCI avui majordoms del gran financer. Per si això no fos suficient en les últimes setmanes sembla que també el Poble de la Llibertat (PDL) berslusconià està disposat a formar part d'aquesta nefasta gran coalició, veurem la reacció dels Alemanno i altres membres de la vella guàrdia del MSI, esperem una mica més d'ells.
Liquidar l'oposició identitària
 En aquest panorama només dues forces polítiques s'han col·locat com la veritable oposició al govern de Monti, ambdues d'inspiració identitària: La Destra de Francesco Storace i la Lega Nord. La primera està creixent políticament, però no al ritme esperat, el seu punt fort està a Roma i veurem què quotes de suport popular pot aconseguir en els propers mesos.
Per tant l'única gran formació d'oposició és avui la Lega Nord, una Lega Nord en la qual hi ha hagut un debat intern que s'ha saldat amb una decisió important: la intenció de no repetir el pacte amb Berlusconi i de presentar-se com una força popular i contundent d'oposició a Monti, a les polítiques dictades per la finança i al políticament establert. Una oposició identitària, social i radical.
És en aquest context en el qual cal entendre el cas Bossi i els casos similars que –ens temem-en els propers mesos veurem contra qualsevol conat d'oposició identitària a Itàlia. Ja sabem que els Governs italians no s'han parat en consideracions ètiques, morals ni tan sols legals a l'hora de desactivar oposicions, el record dels confusos Anys de Plom està encara presents en molts de nosaltres. Afegim que, com llavors, Itàlia està servint d'experiment pel que després s'aplicarà en tota Europa.

Enric Ravello.


                                                                    *   *   *   * 
LO QUE ANUNCIA EL CASO BOSSI
Umberto Bossi presentaba su dimisión irrevocable como secretario federal  de la Lega Nord, aunque el Consejo Federal del partido le ha nombrado Presidente Federal y por lo tanto tutelará al triunvirato compuesto por Roberto Calderoni, Roberto Maroni yManuela del Lago, que dirigirá desde ahora el partido.  Ésa era su respuesta a las acusaciones aparecidas en prensa en la que se le acusaba de desviar fondos públicos para el uso privado de los mismos por su parte y la de su familia, en la acusación también figuraba el nombre del tesorero Francesco Belsito, quien igualmente ha dimitido de la dirección leghista.
De momento las acusaciones contra Bossi -mucho menores de lo que habitualmente nos tienen acostumbrados los políticos italianos-  no han pasado del estado de investigación y aún no se ha abierto el correspondiente juicio, ni mucho menos se ha decretado sentencia sobre las mismas. La dimisión es una reacción positiva –tan difícil de ver en otras formaciones- la adhesión de los dirigentes y militantes de la Lega Nord un buen indicio, esperemos que el final judicial sea positivo. En caso de que se confirmen estas malversaciones seremos los primeros en señalarlas como condenables,  intolerables e inaceptables, más aún en el caso de tratase de una persona como  Umberto Bossi, cuyos errores dan lugar a un desprestigio general del movimiento identitario y facilitan sobre manera la estrategia que el golpista Monti y sus oscuros tecnócratas están desarrollando en Italia.

Monti en busca de la legitimidad política.
Mario Monti sabe que se convirtió en Primer Ministro de Italia de forma “irregular”, en definitiva, un golpe de estado organizado por Goldman Sachs y la alta finanza, difícilmente justificable ante la opinión pública. Por este motivo Monti anunció que su presidencia sería “provisional” y que en 2013 convocatoria elecciones legislativas, con las que se pretende devolver la normalidad y legitimidad democrática a Italia.
Ante esta circunstancias, Monti y su lobby financiero decidió hace meses no correr el riesgo de perder el poder, sino –al contrario- dotarle de legitimidad y contenido político. Así Monti anunció que se presentará como candidato a esa cita electoral, ahora sólo queda ver qué partido pondría la dosis política necesaria para que el cóctel que prepara Monti sea digerible por los italianos.  El primero en presentarse para este papel, no podría ser otro que el pluricamaleón Gianfranco Fini que puso a su micropartido Futuro y Libertad de Italia (FLI) a disposición de Monti, no es de extrañar que en las encuestas publicadas este mes, Fini aparezca como el político (sic) peor valorado de Italia. Monti aceptó, pero en sus cálculos, el FLI no era suficiente así que lazó una gran operación para ampliar su espectro de apoyo. Operación que se está saldando con rotundo éxito, en primer lugar ha sido el centro-izquierda del Partido Democrático (PD) el que se ha puesto detrás de Monti, los herederos del PCI hoy mayordomos del gran financiero. Por si eso no fuera suficiente en las últimas semanas parece que también el Pueblo de la Libertad (PDL) berslusconiano está dispuesto a formar parte de esta nefasta gran coalición, veremos la reacción de los Alemanno y demás miembros de la vieja guardia del MSI, esperamos algo más de ellos.
Liquidar la oposición identitaria.
En este panorama sólo dos fuerzas políticas se han colocad como la verdadera oposición al gobierno de Monti, ambas de inspiración identitaria: La Destra de Francesco Storacey la Lega Nord. La primera está creciendo políticamente, pero no al ritmo esperado, su punto fuerte está en Roma y veremos qué cuotas de apoyo popular puede conseguir en los próximos meses.
Por lo tanto la única gran formación de oposición es hoy la Lega Nord, una Lega Nord en la que ha habido un debate interno que se ha saldado con una decisión importante: la intención de no repetir el pacto con Berlusconi y de presentarse como una fuerza popular y contundente de oposición a Monti, a las políticas dictadas por la finanza y a lo políticamente establecido. Una oposición identitaria, social y radical.
Es en este contexto en el que hay que entender el caso Bossi y los casos similares que –nos tememos-en los próximos meses veremos contra cualquier conato de oposición identitaria en Italia. Ya sabemos que los Gobiernos italianos no se han parado en consideraciones éticas, morales ni siquiera legales a la hora de desactivar oposiciones, el recuerdo de los confusos Años de Plomo está aún presentes en muchos de nosotros.  Añadamos que, como entonces, Italia está sirviendo de experimento para lo que luego se aplicará en toda Europa.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top