dilluns, 19 de març del 2012

COMENTARIS SOBRE LES ELECCIONS PRESIDENCIALS FRANCESES (I)

El passat 13 de març, Marine Le Pen presentava oficialment les 500 signatures d'alcaldes necessàries per avalar una candidatura a les presidencials francesa. Des de gairebé un any, aquestes eleccions s'han presentant com un enfrontament a tres bandes, entre Nicolas Sarkozy, François Hollande i Marine Le Pen, però a aquesta li faltava el tràmit final, que no ha estat tan fàcil com podia pensar-se.

Presentar les signatures necessàries pocs dies abans de la fi del termini requerit, va afegir tensió informativa i per a alguns ha estat una encertada decisió dels dirigents de campanya, però no cal oblidar que aquesta circumstància ha estat reflex d'una de les debilitats del FN: l'absència d'una sòlida representació a nivell municipal i regional. Recordem que en 2002 Jean Marie Le Pen va passar per la mateixa tesitura. Circumstància aquesta, que el FN haurà de solucionar en els propers anys, si no vol passar de nou dificultats. De fet aquesta manca ha estat a punt de costar-li molt car, quan el Govern va anunciar que les signatures dels alcaldes que donaven les seves signatures haurien de ser fetes públiques, la qual cosa hagués motivat que molts dels quals han signat avalant a Marien Le Pen no ho haguessen fet. La crítica d'aquesta mesura, percebuda per la societat francesa com un “parany antidemocràtic” i la mobilització en contra de personalitats com Brigitte Bardot, va fer que el Govern francès fes marxa enrere, almenys per aquesta vegada.

Sense concurrència en el camp identitari.

El mateix dia en què es tancava el termini de la presentació de les signes –divendres 16 de març- Carl Lang, que havia anunciat que presentaria una candidatura pròpia, va revelar que només havia aconseguit el suport de 447 alcaldes i que, per tant, no anava a estar present en la carrera electoral. Carl Lang havia organitzat una candidatura amb el suport de diversos dissidents del Front National, algunes d'ells van ser importants càrrecs en el partit, i el seu objectiu era aconseguir vots de l'electorat frentista no identificat amb Marine Le Pen.

L'anunci de Lang es suma a la retirada de la candidatura del Bloc Identitari, anunciada la passada tardor. Aquesta doble circumstància deixa a Marine com l'única candidata identitària, i els vots que podrien haver anat a aquestes dues candidatures –pocs, però en aquest tipus d'eleccions tots comptes- aniran a parar a Marine.


L'estratègia de Marine: immigració i oposició a l'alta finança.

“Sóc la candidata dels francesos contra el poder financer” van ser les paraules de Marine Le Pen en un recent acte celebrat en el nord de França, una zona especialment afectada per la desinsdustrialització i l'atur i on la popularitat i el suport al Front National s'apropa al 30%.

Marine Le Pen apareix en les enquestes com la candidata més valorada pels treballadors francesos. En el seu discursos carrega contra la globalització i a l'alta finança com els elements de la progressiva pauperització de França i sobretot, de les seves classes populars.

L'altre eix de la campanya de Marine, és el tema estela del Front National: la immigració. En aquesta qüestió Marine manté el tradicional discurs frentista, posant l'accent en la relació entre immigració i inseguretat. Per a ella serà vital fer veure a l'electorat francès que les promeses que aquesta matèria va fer fa cinc anys Nicolau Sarkozy –i amb la qual va restar molts vots al seu pare- han estat simple paper mullat i que no s'ha adoptat cap mesura seriosa de contenció de la immigració, i molt menys de repatriació. Una estratègica i una comunicació nítida en aquest sentit, seran claus per Marine, ara que Sarkozy vol tornar a representar la comèdia propagandística que tant èxit li va donar en 2007, perquè Sakozy sap que la clau va a estar de nou a aconseguir robar vots de simpatitzants del FN. I per Marine Le Pen, estarà en no deixar escapar ni un i sumar als centenars de milers d'obrers francesos afectats per la crisi i desenganyats de socialistes i conservadors.

Enric Ravello


COMENTARIOS SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES FRANCESAS (I)

El pasado 13 de marzo, Marine Le Pen presentaba oficialmente las 500 firmas de alcaldes necesarias para avalar una candidatura a las presidenciales francesa. Desde casi un año, esas elecciones se han presentando como un enfrentamiento a tres bandas, entre Nicolas Sarkozy, François Hollande y Marine Le Pen, pero a ésta le faltaba el trámite final, que no ha sido tan fácil como podía pensarse.
Presentar las firmas necesarias  pocos días antes del fin del plazo requerido, añadió tensión informativa  y para algunos ha sido una acertada decisión de los dirigentes de campaña, pero no hay que olvidar que esta circunstancia ha sido reflejo de una de las debilidades  del FN: la ausencia de una sólida representación a nivel municipal y regional. Recordemos que en 2002 Jean Marie Le Pen pasó por la misma tesitura. Circunstancia esta, que el FN tendrá que solucionar en los próximos años, si no quiere pasar de nuevo apuros. De hecho esta carencia ha estado a punto de costarle muy claro, cuando el Gobierno anunció que las firmas de los alcaldes que daban sus firmas deberían ser hechas públicas, lo que hubiera motivado que muchos de los que han firmado avalando a Marien Le Pen no lo hubieran hecho. La crítica de esta medida, percibida por la sociedad francesa como una “trampa antidemocrática” y la movilización en contra de personalidades como Brigitte Bardot, hizo que el Gobierno francés diera marcha atrás, al menos por esta vez.
Sin concurrencia en el campo identitario.
El mismo día en que se cerraba el plazo de la presentación de las firmas –viernes 16 de marzo-  Carl Lang, que había anunciado que presentaría una candidatura propia, reveló que sólo había logrado el apoyo de 447 alcaldes y que, por lo tanto,  no iba a estar presente en la carrera electoral. Carl Lang había organizado una candidatura con el apoyo de varios disidentes del Front National, algunas de ellos  fueron importantes cargos en el partido, y su objetivo era lograr votos del electorado frentista no identificado con Marine Le Pen.
El anuncio de Lang se suma a la retirada de la  candidatura  del Bloque Identitario, anunciada el pasado otoño.  Esta doble circunstancia deja a Marine como la única candidata identitaria, y los votos que podrían haber ido a esas dos candidaturas –pocos, pero en este tipo de elecciones todos cuentas- irán a parar a Marine.
La  estrategia de Marine: inmigración y oposición a la alta finanza.
Soy la candidata de los franceses contra el poder financiero” fueron las palabras de Marine Le Pen en un reciente acto celebrado en el norte de Francia, una zona especialmente afectada por la desinsdustrialización y el paro y donde la popularidad y el apoyo al Front National se acerca al 30%.
Marine Le Pen aparece en las encuestas como la candidata más valorada por los trabajadores franceses.  En su discursos carga contra la globalización y a la alta finanza como los elementos de la progresiva pauperización de Francia y sobre todo, de sus clases populares.
El otro eje de la campaña de Marine, es el tema estrella del Front National: la inmigración. En esta cuestión Marine mantiene el tradicional discurso frentista, haciendo hincapié en la relación entre inmigración e inseguridad.  Para ella será vital hacer ver al electorado francés que las promesas que esta materia hizo hace cinco años Nicolás Sarkozy –y con la que restó muchos votos a su padre- han sido simple papel mojado y que no se ha adoptado ninguna medida seria de contención de la inmigración, y mucho menos de repatriación. Una estratégica y una comunicación nítida en este sentido, serán claves para Marine, ahora que Sarkozy quiere volver a representar la comedia propagandística que tanto éxito le dio en 2007, porque Sakozy sabe que la clave va a estar de nuevo en lograr robar votos de simpatizantes del FN. Y para Marine Le Pen, estará en no dejar escapar ni uno y sumar a los cientos de miles de obreros franceses afectados por la crisis y desengañados de socialistas y conservadores.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top