diumenge, 23 de juny del 2013

ENTREVISTA A HILDE DE LOBEL, ENCARREGADA DE RELACIONS EXTERIORS DEL VLAAMS BELANG

Reproduïm a continuació l'entrevista que realitzem a la qual fos diputada al Parlament flamenc pel Vlaams Blok/Vlaams Belang, Hilde de Lobel, avui encarregada de les relacions exteriors del partit flamenc
Hilde de Lobel és una veterana i compromesa lluitadora identitària, i una de les persones amb millors relacions en tots els partits europeus d'aquesta mateixa tendència. La reproducció d'aquesta entrevista realitzada a l'Ajuntament d'Anvers, és una forma d'expressar la nostra gratitud a aquesta bona amiga política i personal.
En el següent qüestionari parla de la fustigació al que són sotmesos els identitaris flamencs, de la dictadura del políticament correcte, del perill de la islamització i de la lluita per la llibertat de Flandes. Una país que va ser arbitràriament inclòs a Bèlgica en Estat artificial com Bèlgica (1830) sorgit dels pactes posteriors a la derrota napoleònica i en el qual una majoria de llengua holandesa (flamenc) va ser unilateralment posada sota el domini d'una burocràcia estatal francòfona.
El Vlaams Blok va arribar a ser el segon partit més votat en Flandes, i el més votat a Anvers, abans de ser prohibit. Quin argument va usar la “justícia” belga per a aquesta prohibició?
El procés judicial va durar cinc anys i els arguments jurídics van ser nuls. Els jutjats de primera i segona instància es van negar entrar en el joc. Va ser en la tercera i l'última instància on el règim va trobar jutges disposats a condemnar-nos. Els millors juristes es van indignar amb aquesta condemna; els arguments no eren jurídics, sinó polítics. El Vlaams Blok com l'és avui el Vlaams Belang, és un partit “separatista”. Volem un Flandes independent i el final de Bèlgica. Disposar d'un 28% de vots ens va convertir en un perill per a l'Estat belga.
I l'acusació de racisme?
Era una simple excusa. Segons la dictadura del políticament correcte, “racisme” és en política el pitjor delicte. Esperaven que el poble deixés de recolzar massivament a un partit que hagués estat condemnat per racisme. Per sort això no va passar.
Què opina de l'actual crisi política belga?
En l'actual clima polític, no hi ha més camí que un aprofundiment en la descentralització, la descentralització que al final acabarà amb l'Estat belga. Jo no puc predir quan passarà això, però és inevitable que succeeixi.
Quina fórmula d'integració tindria a Europa la futura República de Flandes?
Flandes ha de ser un membre sobirà de la Unió Europea. Aquesta UE comta avui amb dotze països més petits que Flandes (i també sis més petit que Valonia). Som la regió que més progressa econòmicament d'Europa. En la classificació del PNB, per població, Flandes està per sobre d'Alemanya, Dinamarca, França, Holanda, Àustria, Suècia, Finlàndia i Regne Unit.

El Vlaams Belang és conegut per la seva forta oposició a la immigració Quin és la presència d'immigrants no europeus en Flandes?
El 57% de la població de Brussel·les és d'origen estranger. A Anvers tenim un 40%. Entre els menors de 16 anys el percentatge dels no europeus és del 65%. En els tres últims anys, tant a Brussel·les com a Anvers, el nom que més s'ha posat als bebès és el de Mohamed.
Què opina el seu partit sobre la relació entre immigració il·legal i l'augment de la delinqüència i la inseguretat ciutadana?
Per raons “políticament correctes” el règim es nega a facilitar-nos dades exactes. El percentatge dels immigrants involucrats en la criminalitat es manté en secret per por de desencadenar reaccions anomenades “racistes” per part del poble. També la premsa juga al políticament correcte i en les notícies sobre fets criminals ometen la nacionalitat dels criminals.
Quina percepció té la població d'aquest fenomen?
La situació és ben clara per a tothom. Quan l'any passat es van escapar 60 detinguts de la presó, ningú es va sorprendre que tots els fugitius eren estrangers. El 85% de la població carcerària està composta per extracomunitaris. Els joves delinqüents estrangers compten amb el suport del políticament correcte dels jutges. Un jutge va deixar lliure a un grup d'immigrants que van matar a palades a un xofer d'autobús flamenc per “esplaiar-se”, amb l'excusa de donar-los una “nova oportunitat”. “Multicultural” equival moltes vegades a “multicriminal”
Viu en un dels barris més “acolorits” d'Anvers. M'adono de com l'Islam conquista el barri. Com els principis islàmics s'anteposen a les nostres normes i valors. Com pas a pas s'imposa la sharia. Com es fa callar qualsevol oposició antiislámica.
Què li va empènyer a entrar en política?
Vaig entrar en política als catorze anys, ara tinc 55. Si hagués de resumir el que durant tots aquests anys m'ha empès, podria tan sols dir, Estime al meu poble i a la meva terra! Romàntic, antiquat? Potser sí, però no m'avergonyeixo. Sóc flamenca i estic orgullosa de ser-ho, estic orgullosa de pertànyer a aquesta antiquíssima cultura i civilització europea. Lluito per conservar la identitat flamenca i europea per a les futures generacions.
I si, com sembla, no ho entenen….?
La nostra resposta ha de ser d'una vegada poderosa, sense dobles significats, i combatent. Cito amb gust en aquesta ocasió al bisbe austríac Krenn: “Carles Martel va rebutjar a l'Islam prop de Poitiers en 732. Els Reis Catòlics, Ferrán i Isabel van tirar als últims islamistes al 1492, el Príncep Eugenio de Savoia va rebutjar l'Islam prop de Viena en 1683 i si és necessari els rebutjarem de nou –esperem que de manera pacífica- retornant-los al lloc al que pertanyen, o siga a l'altre costat del Mediterrani!”I en el que concerneix a l'Islam?

Davant l'Islam ens trobem en una cruïlla: o deixem que el corrent segueixa el seu rumb, la qual cosa portaria a la islamització d'Europa, o diem radicalment no a l'islamisme i els fem entendre que la seva ideologia no té cabuda a Europa.Quins són els principals problemes que tindrem els europeus del segle XXI?
Els europeus devem recuperar el valor de lluitar per la nostra pròpia identitat. Europa és un continent de castells i catedrals, no de minarets i mesquites. També és un continent de llibertat d'expressió, democràcia i igualtat entre home i dona. No és el continent de dictadures ni ideologies absolutes com la sharia. Només mantenint la pròpia identitat, podrà Europa sobreviure i mantenir el seu lloc al món al costat dels altres continents.
Quin model d'Europa defensa el Vlaams Belang?Aquest fenomen és percebut per la població?
Sí, es nota en l'home musulmà i en els seus arrogants tractes cap a les dones, sobretot a les dones blanques o vestides de forma occidental. Es nota en els horaris d'obertures de les tendes: al nostre barri ja no es manté el tradicional tancament de les tendes en el diumenge cristià, sinó en el divendres musulmà. El que avui vivim als barris de majoria musulmana és el que ens espera en tot el país si no aconseguim parar la immigració.
El seu partit ha realitzat una forta campanya contra l'entrada de Turquia en la UE sobretot en l’Europarlament d'Estrasburg. Quines conseqüències tindria l'entrada de Turquia?
Per començar seria la ruïna total per a la política agrària europea. Turquia viu en un 85% de l'agricultura, amb mètodes de producció que no s'assemblen en gens als d'Europa. Qui va a pagar tot això? A més Turquia és avui un país islamista, l'obra laica de Kemal Attaturk, es veu cada dia més amenaçada pels fonamentalistes islàmics. El primer que podríem esperar d'aquesta entrada seria la invasió massiva de musulmans turcs a Europa. A més Turquia seria el país més gran de la UE i amb això un dels més influents. Europa seria cada vegada més musulmana
Ens oposem a la anquilosada formulació centralista dels Estats i contra una UE en el mateix sentit. Volem una Europa forjada en el principi de la subsidarietat que respecte i reconega els interessos nacionals, la sobirania, les identitats i les diferències de tots els pobles.La majoria d’aquests immigrants són de religió musulmana, Existeix un veritable perill d'islamització en Flandes?

Enric Ravello


* * * *ENTREVISTA A HILDE DE LOBEL, ENCARGADA DE RELACIONES EXTERIORES DEL VLAAMS BELANG
Reproducimos a continuación la entrevista que realizamos a la que fuera diputada en el Parlamento flamenco por el Vlaams Blok/Vlaams Belang, Hilde de Lobel, hoy encargada de las relaciones exteriores del partido flamenco
Hilde de Lobel es una veterana y comprometida luchadora identitaria, y una de las personas con mejores relaciones en todos los partidos europeos de esta misma tendencia. La reproducción de esta entrevista realizada en el Ayuntamiento de Amberes, es una forma de expresar nuestra gratitud a esta buena amiga política y personal.
En el siguiente cuestionario habla del hostigamiento al que son sometidos los identitarios flamencos, de la dictadura de lo políticamente correcto, del peligro de la islamización y de la lucha por la libertad de Flandes. Una país que fue arbitrariamente incluido en Bélgica en Estado artificial como Bélgica (1830) surgido de los pactos posteriores a la derrota napoleónica y en el que una mayoría de lengua holandesa (flamencos) fue unilateralmente puesta bajo el domino de una burocracia estatal francófona.
El Vlaams Blok llegó a ser el segundo partido más votado en Flandes, y el más votado en Amberes, antes de ser prohibido. ¿Qué argumento usó la “justicia” belga para esta prohibición?
El proceso judicial duró cinco años y los argumentos jurídicos fueron nulos. Los juzgados de primera y segunda instancia se negaron entrar en el juego. Fue en la tercera y la última instancia donde el régimen encontró jueces dispuestos a condenarnos. Los mejores juristas se indignaron con esta condena; los argumentos no eran jurídicos, sino políticos. El Vlaams Blok como lo es hoy el Vlaams Belang, es un partido “separatista”. Queremos un Flandes independiente y el final de Bélgica. Disponer de un 28% de votos nos convirtió en un peligro para el Estado belga.
¿Y la acusación de racismo?
Era una simple excusa. Según la dictadura de lo políticamente correcto, “racismo” es en política el peor delito. Esperaban que el pueblo dejara de apoyar masivamente a un partido que hubiese sido condenado por racismo. Por suerte eso no pasó
¿Qué opina de la actual crisis política belga?
En el actual clima político, no hay más camino que una profundización en la descentralización, la descentralización que al final terminará con el Estado belga. Yo no puedo predecir cuándo pasará esto, pero es inevitable que suceda
¿Qué fórmula de integración tendría en Europa la futura República de Flandes?
Flandes tiene que ser un miembro soberado de la Unión Europea. Esta UE cuenta hoy con doce países más pequeños que Flandes (y también seis más pequeño que Valonia). Somos la región que más progresa económicamente de Europa. En la clasificación del PNB, por población, Flandes está por encima de Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y Reino Unido.
El Vlaams Belang es conocido por su fuerte oposición a la inmigración ¿Cuál es la presencia de inmigrantes no europeos en Flandes?
El 57% de la población de Bruselas es de origen extranjero. En Amberes tenemos un 40%. Entre los menores de 16 años el porcentaje de los no europeos es del 65%. En los tres últimos años, tanto en Bruselas como en Amberes, el nombre que más se ha puesto a los bebés es el de Mohamed.
¿Qué opina su partido sobre la relación entre inmigración ilegal y el aumento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana?
Por razones “políticamente correctas” el régimen se niega a facilitarnos datos exactos. El porcentaje de los inmigrantes involucrados en la criminalidad se mantiene en secreto por miedo de desencadenar reacciones llamadas “racistas” por parte del pueblo. También la prensa juega a lo políticamente correcto y en las noticias sobre hechos criminales omiten la nacionalidad de los criminarles.
¿Qué percepción tiene la población de este fenómeno?
La situación es bien clara para todo el mundo. Cuando el año pasado se escaparon 60 detenidos de la cárcel, nadie se asombró de que todos los fugitivos fueran extranjeros. El 85% de la población carcelaria está compuesta por extracomunitarios. Los jóvenes delincuentes extranjeros cuentan con el apoyo de lo políticamente correcto de los jueces. Un juez dejó libre a un grupo de inmigrantes que mataron a patadas a un chófer de autobús flamenco para “desahogarse”, con la excusa de darles una “nueva oportunidad”. “Multicultural” equivale muchas veces a “multicriminal”
La mayoría de los estos inmigrantes son de religión musulmana, ¿Existe un verdadero peligro de islamización en Flandes?
Vivo en uno de los barrios más “coloreados” de Amberes. Me doy cuenta de cómo el Islam conquista el barrio. Cómo los principios islámicos se anteponen a nuestras normas y valores. Cómo paso a paso se impone la sharia. Cómo se acalla cualquier oposición antiislámica.
¿Este fenómeno es percibido por la población?
Sí, se nota en los hombres musulmanes y en sus arrogantes tratos hacia las mujeres, sobre todo a las mujeres blancas o vestidas de forma occidental. Se nota en los horarios de aperturas de las tiendas: en nuestro barrio ya no se mantiene el tradicional cierre de las tiendas en el domingo cristiano, sino en el viernes musulmán. Los que hoy vivimos en los barrios de mayoría musulmana es lo que nos espera en todo el país si no conseguimos parar la inmigración.
Su partido ha realizado una fuerte campaña contra la entrada de Turquía en la UE sobre todo en el Europarlamento de Estrasburgo ¿Qué consecuencias tendría la entrada de Turquía?
Para empezar sería la ruina total para la política agraria europea. Turquía vive en un 85% de la agricultura, con métodos de producción que no se parecen en nada a los de Europa. ¿Quién va a pagar todo esto? Además Turquía es hoy un país islamista, la obra lacia de Kemal Attaturk, se ve cada día más amenazada por los fundamentalistas islámicos. Lo primero que podríamos esperar de esa entrada sería la invasión masiva de musulmanes turcos en Europa. Además Turquía sería el país más grande de la UE y con ello uno de los más influyentes. Europa sería cada vez más musulmana
¿Qué modelo de Europa defiende el Vlaams Belang?
Nos oponemos a la anquilosada formulación centralista de los Estados y contra una UE en el mismo sentido. Queremos una Europa forjada en el principio de la subsidariedad que respete y reconozca los intereses nacionales, la soberanía, las identidades y las diferencias de todos los pueblos.
¿Cuáles son los principales problemas que tendremos los europeos del siglo XXI?
Los europeos debemos de recuperar el valor de luchar por nuestra propia identidad. Europa es un continente de castillos y catedrales, no de minaretes y mezquitas. También es un continente de libertad de expresión, democracia e igualdad entre hombre y mujer. No es el continente de dictaduras ni ideologías absolutas como la sharia. Sólo manteniendo la propia identidad, podrá Europa sobrevivir y mantener su lugar en el mundo junto a los demás continentes.
¿Y en lo que concierne al Islam?
Ante el Islam nos encontramos en una encrucijada: o dejamos que la corriente siga su rumbo, lo que llevaría a la islamización de Europa, o decimos radicalmente no al islamismo y les hacemos entender que su ideología no tiene cabida en Europa.
¿Y si, como parece, no lo entienden….?
Nuestra respuesta debe ser de una vez poderosa, sin dobles significados, y combatiente. Cito con gusto en esta ocasión al obispo austriaco Krenn: “Carlos Martel rechazó al Islam cerca de Poitiers en 732. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel echaron a los últimos islamitas en 1492, el Príncipe Eugenio de Saboya rechazó el Islam cerca de Viena en 1683 y si es necesario los rechazaremos de nuevo –esperemos que de manera pacífica- devolviéndolos al lugar al que pertenecen, o sea ¡al otro lado del Mediterráneo!”
¿Qué le empujó a entrar en política?
Entré en política a los catorce años, ahora tengo 55. Si debiera resumir lo que durante todos estos años me ha empujado, podría tan sólo decir, ¡Amo a mi pueblo y a mi tierra! ¿Romántico, anticuado? Quizás sí, pero no me avergüenzo. Soy flamenca y estoy orgullosa de serlo, estoy orgullosa de pertenecer a esa antiquísima cultura y civilización europea. Lucho por conservar la identidad flamenca y europea para las futuras generaciones.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top