diumenge, 19 de maig del 2013

QATAR FINANÇA UN GRAN MESQUITA A CROÀCIA. PROSSEGUEIX L'OFENSIVA ISLÀMICA ALS BALCANS.

El dissabte 4 de maig s'inaugurava en Rijeka (Croàcia) una gran mesquita i un centre musulmà. A l'acte, al que van acudir unes 20.000 persones, molts d'ells musulmans arribats d'altres països, va comptar amb la presència de destacats personalitats com el President croat, Ivo Josipovic, el membre bosnià-musulmà de la Presidència col·legiada de Bòsnia i Hercegovina, Husein Kavazovic, el Mutfí de Croàcia, Aziz Hasanovic, representants oficials de la UE i del govern turc i Monsenyor Enzo Rodinis, bisbe president de la Conferència episcopal a Croàcia, qui en el seu discurs va declarar: “Germans musulmans, el Concili Vaticà II ens ensenya als cristians catòlics que el pla de salvació de Déu abasta també a aquells que reconeixen al Creador, entre ells els musulmans. Reconeixent que mantenen la fe d'Abraham, que estan amb nosaltres en l'adoració de l'únic i misericordiós, que jutjarà a la gent el Dia del Judici”, no obstant això, el prelat catòlic no va fer esment a la situació en la veïna Sarajevo (capital de Bòsnia i Hercegovina) on no s'ha permès construir cap església catòlica.

En lloc destacat va estar present el principal donant de la construcció, l'emir de Qatar, xeic
 Hamad Bin Khalifa Al-Thani, qui a més representava al Ministeri de Dotacions Religioses i Assumptes Islàmics de Qatar.

La mesquita és la tercera que s'aixequi a Croàcia –país d'immensa majoria catòlica– , després de les de Zagreb i Gunj. El temple consta d'un minaret de 23 metres i està envoltat per un complex de centres de formació religiosa, un ambulatori, una biblioteca, una guarderia i una escola primària musulmanes. El cost total ha estat d'u 10 milions d'euros finançats per la petro-monarquia de Qatar.

L'edificació d'aquesta nova i grandiosa mesquita en Rijeka té un doble especial significat. D'una banda es tracta d'una ciutat situada en les ribes del Adriàtic, és a dir en un dels punts més occidentals dels Balcans que es va mantenir durant segles sota el domini de l'Imperi otomà; d'altra banda la comunitat musulmana de Rijeka –uns 10.000- no són croats islamitzats, sinó musulmans arribats d'altres llocs de l'antiga Iugoslàvia, principalment de Bòsnia i Hercegovina i de Kosovo. Aquestes dues circumstàncies ressalta el caràcter de “reconquesta islàmica de Rijeka”.

Aquesta mesquita és un nou assoliment de Qatar en la seva estratègia de finançar la islamització d'Europa. Des de la construcció mesquites i escoles a la compra d'equips de futbol, l'emirat aliat preferencial d'Estats Units, gasta milions d'euros a subvencionar l'expansió de l'islamisme per Europa occidental i de propiciar el desequilibro permanent en un àrea tan sensible per a la geopolítica europea com són els Balcans, sempre en benefici dels cada vegada més poderosos estats musulmans de la zona, Bòsnia, Kosovo i espacialment Turquia; estats, també aliats preferencials dels Estats Units, en definitiva el gran beneficiari de la islamització, la inestabilitat, la inseguretat i la crisi econòmica i política a Europa.

Enric Ravello


                                                             *    *    *    *

QATAR FINANCIA UN GRAN MEZQUITA EN CROACIA. PROSIGUE LA OFENSIVA ISLÁMICA EN LOS BALCANES.El sábado 4 de mayo se inauguraba en Rijeka (Croacia) una gran mezquita y un centro musulmán. Al acto, al que acudieron unas 20.000 personas, muchos de ellos musulmanes llegados de otros países, contó con la presencia de destacas personalidad como el Presidente croata, Ivo Josipovic, el miembro bosnio-musulmán de la Presidencia colegiada de Bosnia-Herzegovina, Husein Kavazovic, el Mutfí de Croacia,Aziz Hasanovic,  representantes oficiales de la UE y del gobierno turco y MonseñorEnzo Rodinis, obispo presidente de la Conferencia episcopal en Croacia, quien  en su discurso declaró: “Hermanos musulmanes, el Concilio Vaticano II nos enseña a los cristianos católicos que el plan de salvación de Dios abarca también a aquellos que reconocen al Creador, entre ellos los musulmanes. Reconociendo que mantienen la fe de Abraham, que están con nosotros en la adoración del único y misericordioso, que juzgará a la gente el Día del Juicio”, sin embargo, el prelado católico no hizo mención a la situación en la vecina Sarajevo (capital de Bosnia-Herzegovina) donde no se ha permitido construir ninguna iglesia católica.

En lugar destacado estuvo presente el principal donante de la construcción, el emir de Qatar, jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, quien además representaba al Ministerio de Dotaciones Religiosas y Asuntos Islámicos qatarí. 
La mezquita es la tercera que se levante en Croacia –país de  inmensa mayoría católica– , después de las de Zagreb y Gunj.  El templo consta de un minarete de 23 metros y está rodeado  por un complejo de  centros de formación religiosa, un ambulatorio, una biblioteca, una guardería y una escuela primaria musulmanas. El coste total ha sido de uno 10 millones de euros financiados por la petro-monarquía qatarí
La edificación de esta nueva y grandiosa mezquita en Rijeka tiene un doble especial significado. Por un lado se trata de una ciudad situada en las orillas del Adriático, es decir en uno de los puntos más occidentales de los Balcanes que  se mantuvo durante siglos bajo el dominio del Imperio otomano; por otro lado la comunidad musulmana de Rijeka –unos 10.000- no son croatas islamizados, sino musulmanes llegados de otros lugares de la antigua Yugoslavia, principalmente de Bosnia-Herzegovina y de Kosovo. Estas dos circunstancias resalta el carácter de “reconquista islámica de Rijeka”.
Esta mezquita es un nuevo logro de Qatar en su estrategia de financiar la islamización de Europa. Desde la construcción mezquitas y escuelas a la compra de equipos de futbol, el emirato aliado preferencial de Estados Unidos, gasta millones de euros en subvencionar la expansión del islamismo por Europa occidental y de propiciar el desequilibro permanente en un área tan sensible para la geopolítica europea como son los Balcanes, siempre en beneficio de los cada vez más poderosos estados musulmanes de la zona, Bosnia, Kosovo y espacialmente Turquía; estados,  también aliados preferenciales de los Estados Unidos, en definitiva el gran beneficiario de la islamización, la inestabilidad, la inseguridad y la crisis económica y política en Europa.

Enric Ravello

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top