dimarts, 2 d’abril del 2013

HONGRIA DEFENSA LA SEVA SOBIRANIA ENFRONT DE LA UE I ELS PODERS INTERNACIONALISTES

Xipre ha estat un exemple clar de la dictadura d'aquest organisme fantasmal, burocratitzat i mundialista que és la UE, una institució inacabada i impotent en el polític però tirànica i despòtica en l'econòmic, sempre al servei de l'anònima finança internacional –amb la qual forma la famosa i sinistra Troica- i de la mundialització.
En el sentit contrari, Hongria, és un exemple de dignitat, d'orgull i de resistència nacionalista enfront del corró globalitzador de la UE. Això explica les histèriques reaccions dels buròcrates de Brussel·les davant un nou gest de resistència del govern de Budapest, en dotar-se d'una Constitució en defensa dels seus valors nacionals i la seva sobirania política.

El nou episodi de tensió s'ha escenificat aquest mes de març, quan el president del país,
 Janos Ader, aliat polític del primer ministre Viktor Orban (líder de la formació nacionalista FiDEZ) ha confirmat que signarà la reforma de la Constitució proposada pel legislatiu i que conté les clàusules considerades “perilloses” en limitar el poder el Tribunal Constitucional, -amb el que el poder de l'executiu nacionalista augmenta- i autoritza les clausul.les constitucionals que defensen la família tradicional, la sobirania econòmica, els valors nacionals i la vigilància sobre la població sense domicili fix (llegeix gitanos) i sobretot la creació d'un Banc nacional propi al marge del BCE i de qualsevol entitat financera internacional. 
L'actuació del president Ader, suposa, de facto, donar vigència la Constitució que Hongria havia aprovat en 2012 i que va haver de ser modificada, millor dit “rebaixada”, per les pressions de les autoritats de Brussel·les. 

Les reaccions a la postura hongareses no s’ha ha fet esperar i com era previsible, des de la UE, fins als EUA passant per totes les ONG´s i altres corretges de transmissió del pensament mundialista han posat el crit en el cel davant la “deriva autoritària i nacionalista” del govern de Budapest. Un exemple proper ho tenim en el diari progre-mundialista
 El País que en la seva edició del 13 de març de 2013 publicava un editorial titulat “Contumaz Orban” amb el subtítol “el socavament dels principis democràtics a Hongria exigeix una ferma resposta de la UE”, una vegada més en el submís i servil cor dels mitjans de comunicació submissos al poder del gran capitalisme globalitzador. Aquestes reaccions a l'exercici de sobirania hongaresa són –com ens diu l'eurodiputat del FPÖ Andreas Mölzer– una nova demostració de la hipocresia de la UE que critica aquesta canvi constitucional a Hongria mentre admet, accepta i aplaudeix una idèntica maniobra de concentració de poder en l'executiu que en els mateixos dies ha realitzat el primer ministre romanès, Ponta, i afegint que alguna cosa similar passa a Àustria on el govern democristià-socialista no sotmet les seves decisions a l'arbitri de la Cort constitucional, exactament el mateix que ara ha aprovat Orban per a Hongria. Clar que –com insisteix Mölzer – en tots dos casos es tracta de governs dòcils a les institucions de Brussel·les.

Orban té per davant un fort escull que salvar. Hongria necessita un préstec del FMI a negociar en els propers mesos.
 Olli Rehn, Comissari europeu per a assumptes econòmics i monetaris es traslladarà a Hongria per entrevistar-se amb el Ministre hongarès d'economia, Mihaly Varga i amb el propi Orban. S'espera que Rehn i el FMI pressionen contra aquesta nova situació constitucional hongaresa. Esperem que Orban i el seu partit FIDEZ siguen capaços de resistir la pressió, alguna cosa pel que poden comptar amb la tercera força política del país els nacionalistes radicals de JOBBIK, una garantia política contra la pressió internacional.

Enric Ravello
                                                                   *    *    *    *
HUNGRÍA DEFIENDE SU SOBERANÍA FRENTE A LA UE Y LOS PODERES INTERNACIONALISTAS


Chipre ha sido un ejemplo claro de la dictadura de ese organismo fantasmal y burocratizado y mundialista que es la UE, una institución inacabada e impotente en lo político pero tiranica y despótica en lo económico, siempre al servicio de la anónima finanza internacional –con la que forma la famosa y siniestra Troika- y de la mundialización.
En el sentido contrario, Hungría, es un ejemplo de dignidad, de orgullo y de resistencia nacionalista frente al rodillo globalizador de la UE.  Eso explica las histéricas reacciones de los burócratas de Bruselas ante un nuevo gesto de resistencia del gobierno de Budapest, al dotarse de una Constitución en defensa de sus valores nacionales y su soberanía política.
El nuevo episodio de tensión (ver http://www.enricravello.blogspot.com.es/2012/01/la-nova-constitucio-hongaresa-provoca.html 
http://www.enricravello.blogspot.com.es/2012/01/hungria-nacionalisme-contra-la-crisi.html) se ha escenificado este mes de marzo, cuando el presidente del país, Janos Ader,aliado políticos del primer ministros Viktor Orban (líder de la formación nacionalistas FiDEZ) ha confirmado que firmará la reforma de la Constitución propuesta por el legislativo y que contiene las cláusulas consideradas “peligrosas” al limitar el poder el Tribunal Constitucional, -con lo que el poder del ejecutivo nacionalista aumenta- y autoriza las clausulas constitucionales que defienden la familia tradicional, la soberanía económica, los valores nacionales y la vigilancia sobre la población sin domicilio fijo (léase gitanos) y sobre todo la creación de un Banco nacional propio al margen del BCE y de cualquier entidad financiera internacional. 
La actuación del presidente Ader, supone, de facto, dar vigencia  la Constitución que Hungría había aprobado en 2012 y que tuvo que ser modificada, mejor dicho “rebajada”, por las presiones de las autoridades de Bruselas. 
Las reacciones a la postura húngaras no ha hecho esperar y como era previsible, desde la UE, hasta los EEUU pasando por todas las ONG´s y demás correas de transmisión del pensamiento mundialista han puesto el grito en el cielo ante al “deriva autoritaria y nacionalista” del gobierno de Budapest.  Un ejemplo cercano lo tenemos en el diario progre-mundialistas El País que en su edición del 13 de marzo de 2013 publicaba un editorial titulado “Contumaz Orban” con el subtítulo “el socavamiento de los principios democráticos en Hungría exige una firme respuesta de la UE”, una voz más en el sumiso y servil coro de los medios de comunicación sumisos al poder del gran capitalismo globalizador. Estas reacciones al ejercicio de soberanía húngara son –como nos dice el eurodiputado del FPÖ Andreas Mölzer– una nueva demostración de la hipocresía de la UE que critica esta cambio constitucional en Hungría mientas admite, acepta y aplaude una idéntica maniobra de concentración de poder en el ejecutivo que en los mismos días ha realizado el primer ministro rumano, Ponta, y añadiendo que algo similar pasa en Austria donde el gobierno democristiano-socialista no somete sus decisiones al arbitrio de la Corte constitucional, exactamente lo mismo que ahora ha aprobado Orban para Hungría. Claro que   –como insiste Mölzer – en ambos casos se trata de gobiernos dóciles a las instituciones de Bruselas.
Orban tiene por delante un fuerte escollo que salvar. Hungría necesita un préstamo del FMI a negociar en los próximos meses. Olli Rehn, Comisario europeo para asuntos económicos y monetarios se trasladará a Hungría para entrevistarse con el Ministro húngaro de economía, Mihaly Varga y con el propio Orban. Se espera que Rehn y el FMI presionen contra esta nueva situación constitucional húngara. Esperamos que Orbany su partido FIDEZ sean capaces de resitir la presión, algo para lo que pueden contar con la tercera fuerza política del país los nacionalistas radicales de JOBBIK, una garantía política contra  la presión internacional.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top