dijous, 17 de gener del 2013

MATRIMONIS FORÇATS, UN ALTRE ESTIGMA DE LA ISLAMITZACIÓ DE CATALUNYA

Adjuntem el present article que va ser publicat a la pàgina web personal de l'eurodiputat del British National Party (BNP), Nick Griffin.

MATRIMONIS FORÇATS, UN ALTRE ESTIGMA DE LA ISLAMITZACIÓ DE CATALUNYA.
 
Un mitjà de comunicació tan poc “sospitós” de ser contrari a la immigració, com és
 El Periódico, d'orientació socialdemòcrata publicava el 24 de març de 2011 que l'any anterior (2010) la policia catalana, Mossos, van tenir coneixement de 15 casos de matrimonis forçats amb menors, però que calculaven en 300 els casos reals ocorreguts. Els casos detectats en 2011 i el que va de 2012 ens confirmen que aquesta xacra no cessa d'augmentar a Catalunya.

Matrimonis forçats, ablacions de clítoris, violència i maltractament contra les dones, proliferació de mesquites, presència de dones vestides amb burkas. Són les conseqüències del procés d'islamització que sofreix Catalunya. Un fenomen tan greu com vertiginosament ràpid. És necessari recordar que en una data tan recent com 1996, l'índex d'immigrants a Catalunya i en tota Espanya era del 0,4%, la majoria d'ells jubilats britànics i alemanys integrats perfectament i amb plena harmonia en la vida quotidiana espanyola, als quals se sumava algun argentí d'origen espanyol o italià. Cal assenyalar que 1996 va ser l'any que va arribar al poder la dreta liberal del Partit Popular (PP), l'encàrregat d'obrir les portes d'Espanya a la immigració massiva, com a mà d'obra barata necessària per alimentar el boom immobiliari que ha acabat amb provocar la crisi actual per la qual passa el nostre país.

Des d'aquesta data la marea migratòria ha estat constant i creixent, explicant sempre amb la complicitat i els governs liberal-conservadors i socialdemòcrates, fins a arribar al 13% actual.

No obstant això cal assenyalar una peculiaritat en el procés migratori espanyol que ho converteix en un cas específic a nivell europeu. Espanya ha rebut dues classes d'immigració: la d'indis sud-americans (Bolívia, Equador, etc) que s'han instalat preferentment a Madrid i la zona centro i la d'immigrants islàmics (Paquistà i el Marroc preferentment) instal·lats a Catalunya i en general en tota la costa mediterrània.

Aquesta circumstància ha provocat que Catalunya siga la zona on més impacte està tenint el procés d'islamització, en alguns casos similar al que sofreix el sud de França. Avui Catalunya és la comunitat de l'Estat espanyol amb major nombre de mesquites, més fins i tot que Ceuta i Melilla ciutats espanyoles situades en el nord d'Àfrica, on s'ha hagut de legislar per prohibir l'ús públic del burka, i on s'han donat casos com el de l'imant salafista de Terrassa, que ha estat processat per animar en les seves “pregàries” a maltractar a les dones, i on es pretén construir una gran macromesquita que siga punt de referència de tots els musulmans d'aquesta part del Mediterrani. És aquest mateix motiu el que explica per què a Catalunya on ens trobem amb aquests casos de matrimonis forçats amb menors, un altre tret d'endarreriment i barbàrie propi de l'extensa comunitat musulmana, que exerceix de moderns colons en una terra europea i cristiana com és Catalunya.

Enric Ravello.





                                                          *    *    *    * 



Adjuntamos el presente artículo que fue publicado en la página web personal del eurodiputado del British National Party (BNP), Nick Griffin.



MATRIMONIOS FORZADOS, OTRO ESTIGMA DE LA ISLAMITZACIÓ DE CATALUÑA.
Un medio de comunicación tan poco “sospecho” de ser contrario a la inmigración, como es El Periódico, de orientación socialdemócrata publicaba el 24 de marzo de 2011 que en el año anterior (2010) la policía catalana, Mossos, tuvieron conocimiento de 15 casos de matrimonios forzados con menores, pero que calculaban en 300 los casos reales ocurridos. Los casos detectados en 2011 y lo que va de 2012 nos confirman que esta lacra no cesa de aumentar en Cataluña.
Matrimonios forzados, ablaciones de clítoris, violencia y maltrato contra las mujeres, proliferación de mezquitas, presencia de mujeres vestidas con burkas. Son las consecuencias del proceso de islamización que sufre Cataluña. Un fenómeno tan grave como vertiginosamente rápido. Es necesario recordar que en una fecha tan reciente como 1996, el índice de inmigrantes en Cataluña y en toda España era del 0,4%, la mayoría de ellos jubilados británicos y alemanes integrados perfectamente y con plena armonía en la vida cotidiana española, a los que se sumaba algún argentino de origen español o italiano. Hay que señalar que 1996 fue el año que llegó al poder la derecha liberal del Partido Popular (PP), el encargo de abrir las puertas de España a la inmigración masiva, como mano de obra barata necesaria para alimentar el boom inmobiliario que ha terminado con provocar la crisis actual por la que pasa nuestro país.
Desde esa fecha la marea migratoria ha sido constante y creciente, contando siempre con la complicidad e los gobiernos liberal-conservadores y socialdemócratas, hasta llegar al 13% actual.
Sin embargo hay que señalar una peculiaridad en el proceso migratorio español que lo convierte en un caso específico a nivel europeo. España ha recibido dos clases de inmigración: la de indios sudamericanos (Bolivia, Ecuador, etc) que se ha instando preferentemente en Madrid y la zona centro y la de inmigrantes islámicos (Paquistán y Marruecos preferentemente) instalados en Cataluña y en general en toda la costa mediterránea.
Esta circunstancia ha provocado que Cataluña sea la zona donde más impacto está teniendo el proceso de islamización, en algunos casos similar al que sufre el sur de Francia. Hoy Cataluña es la comunidad del Estado español con mayor número de mezquitas, más incluso que Ceuta y Melilla ciudades españolas situadas en el norte de África, donde se ha tenido que legislar para prohibir el uso público del burka, y donde se han dado casos como el del imán salafista de Terrassa, que ha sido procesado por animar en sus “plegarias” a maltratar a las mujeres, y donde se pretende construir una gran macromezquita que sea punto de referencia de todos los musulmanes de esta parte del Mediterráneo. Es este mismo motivo el que explica por qué en Cataluña donde nos encontramos con estos casos de matrimonios forzados con menores, otro rasgo de atraso y barbarie propio de la extensa comunidad musulmana, que ejerce de modernos colonos en una tierra europea y cristiana como es Cataluña.

Enric Ravello.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top