diumenge, 2 de desembre del 2012

EL CROISSANT UN SÍMBOL DE LA RESISTÈNCIA CONTRA EL TURC.

Potser no moltes persones sàpiguen que en degustar aquesta famosa peça de la pastisseria internacional, estan recordat una victòria clau de l'epopeia europea. Dos són les versions que circulen sobre l'origen del croissant, però en definitiva les dues coincideixen a donar-li un mateix significat, i les dues es refereixen al cèrcol turc de la ciutat de Viena en 1683. 

Les tropes otomanes, al comandament del gran visir Mustafá Pachá, havien conquistat els Balcans, Hongria i amenaçaven amb prendre Viena, la qual cosa hagués suposat un cop molt dur per a Europa. La ciutat era defensada per tropes austro-alemanyes, hongareses i poloneses, però el sitiament turc era feroç i els amenaçadors estendards de la Mitja Lluna eren vists des de tota la ciutat. 

Segons una primera versió, va ser un forner austríac qui se li va ocórrer la idea de convertir l'emblema enemic: la Mitja Lluna, en un pastís perquè cada matí els tropes europees desdejunessin el símbol turc convertit en dolç, com a bon auguri.
En opinió d'uns altres, durant el setge de Viena, els turcs van decidir atacar per sorpresa, ideant soscavar el terreny a fi de construir una trinxera per sota de les muralles de Viena que els portés directament al centre de la ciutat. Per no ser descoberts treballaven a les nits, sense tenir en compte que també a aquestes hores era quan treballaven els forners locals. Aquests van sentir el sorolls de les pales i els pics turcs i van alertar a les autoritats locals, la qual cosa va permetre sorprendre a les invasors asiàtics, obligant-los a aixecar el lloc sobre la capital del Danubi. Al mateix temps la cavalleria europea al comandament del rei polonès Jan III va completar la victòria, expulsat als turcs fora de les fronteres de l'Estat austríac.

L'Emperador Leopold I, en recompensa als forners, els va concedir honors i privilegis; entre ells el de portar espasa al cint. Els forners agraïts van inventar dos pans: un al que li van posar el nom de “emperador” i un altre en va dir Halbmond, literalment Mitja Lluna, com mofa de l'emblema dels turcs.

Des de llavors la Mitja Lluna –nom amb el que encara que se li coneix a Argentina- ha envaït tota Europa, fins que els francesos ho van fer “seu”, oficialitzant el nom de croissant, és a dir creixent: creixent de lluna.

Enric RavelloEL CROISSANT UN SÍMBOLO DE LA RESISTENCIA CONTRA EL TURCO.


Quizás no muchas personas sepan que al degustar esta famosa pieza de la pastelería internacional, están recordado una victoria clave de la epopeya europea. Dos son las versiones que circulan sobre el origen delcroissant, pero en definitiva las dos coinciden en darle un mismo significado, y las dos se refieren al cerco turco de la ciudad de Viena en 1683.


Las tropas otomanas, al mando del gran visir Mustafá Pachá, habían conquistado los Balcanes, Hungría y amenazaban con tomar Viena, lo que hubiera supuesto un golpe muy duro para Europa. La ciudad era defendida por tropas austro-alemanas, húngaras y polacas, pero el sitio turco era feroz y los amenazantes estandartes de la Media Luna eran vistos desde toda la ciudad.


Según una primera versión, fue un panadero austriaco quien se le ocurrió la idea de convertir el emblema enemigo: la Media Luna, en un pastel para que cada mañana los tropas europeas desayunasen el símbolo turco convertido en dulce, como buen augurio.


En opinión de otros, durante el asedio de Viena, los turcos decidieron atacar por sorpresa, ideando socavar el terreno a fin de construir una trinchera por debajo de las murallas de Viena que les llevase directamente al centro de la ciudad. Para no ser descubiertos trabajaban por las noches, sin tener en cuenta que también a esas horas era cuando trabajaban los panaderos locales. Éstos oyeron el ruidos de las palas y los picos turcos y alertaron a las autoridades locales, lo que permitió sorprender a las invasores asiáticos, obligándoles a levantar el sitio sobre la capital del Danubio. Al mismo tiempo la caballería europea al mando del rey polaco Jan III completó la victoria, expulsado a los turcos fuera de las fronteras del Estado austriaco.


El Emperador Leopoldo I, en recompensa a los panaderos, les concedido honores y privilegios; entre ellos el de llevar espada al cinto. Los panaderos agradecidos inventaron dos panes: uno al que le pusieron el nombre de “emperador” y otro lo llamaron Halbmond, literalmente Media Luna, como mofa del emblema de los turcos.


Desde entonces la Media Luna -nombre con el aún que se le conoce en Argentina-  ha invadido toda Europa, hasta que los franceses lo hicieron “suyo”, oficializando el nombre de croissant, es decir creciente: creciente de luna.


Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top